Legen og professoren Per Fugelli har inspirert mange av oss. Han var en stor folkehelseforkjemper spesielt i å utfordre oss på å styrke det sterke i hverandre og i oss selv. Hans egne ord er: Bry deg om andre. Vær et ettall på jorden og bry deg om flokken din. Per Fuggeli døde onsdag 13. september (1943 – 2017). Du vil bli savnet!
På vegne av Folkehelseforeningen ved Jorid Grimeland, styreleder.

2. mai 2016 – Fire internasjonale organisasjoner for leger, sykepleiere og folkehelsespesialister har gått sammen om en felles uttalelse: ”Helsemessige og humanitære argumenter for å forby og eliminere atomvåpen”. Uttalelsen legges i dag frem for FNs åpne diskusjonsforum om nye veier i arbeidet mot en atomvåpenfri verden (OEWG) i Geneve. OEWG er opprettet på mandat fra FNs hovedforsamling, og vil legge frem sine forslag i høst.

Les mer: Verdens ledende helseorganisasjoner oppfordrer til forbud mot og eliminering av  atomvåpen

Kalender

Ingen hendelser