Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen?

De trekker særlig frem tre satsningsområder i meldingen: Økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering.
Les den selv her:

pdf

Primærhelsetjenestemeldingen 2015

Størrelse : 5.66 mb
Treff : 456
Lastet opp : 2015-05-14 20:08:05
Date modified : 2015-05-14 20:08:05

 Og finn mer om meldingen på regjeringen.no

Kalender

Ingen hendelser