Arkiv

Hold av dato for BOKLANSERING av boken "Helsefremmende samhandling" 30.mars kl 18-20 i Oslo

 

 Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse

- BOKLANSERING blir 30.mars kl 18-20 på Litteraturhuset i Oslo: "HELSEFREMMENDE SAMHANDLING - Natur og kultur som folkehelse".
- Noen få av forfatterne vil bli forespurt om evt. å delta i bokbad - og ALLE er hjertelig velkommen til å delta.

DAGSSEMINAR 11. mai 2017 på  Sem gjestegård i Asker planlegges også. Mer informasjon kommer

 

Innholdsfortegnelse fra boken: 

 

I. Innledning

1. Hvorfor helsefremmende samhandling? Gunnar Tellnes
2. Natur, kultur og evolusjon. Om helsens opprinnelse. Werner H. Christie

 

II. Metoder ved helsefremming

3. Salutogenese og tilhørighet. Eva Langeland

4. Empowerment og samfunnshelse. Sidsel Tveiten
5. Helsefremmende ledelse av prosesser. Eli Skjeseth
6. Helsestasjonen som helsefremmende arena for barnefamilier. Kari Glavin og Bodil Erdal

III. Natur-Kultur-Helse som livsstil 
7. Fysisk aktivitet, friluftsliv og helse. Carina Dybdahl og Gunnar Tellnes

8. Tur og natur i hverdagen – og kunsten å gå. Kari Batt-Rawden
9. Musikk, sang og dans. Kari Batt-Rawden, Gunnar Tellnes og Carina Dybdahl
10. Kunst og arkitektur til fremme av helse, miljø og livskvalitet. Gunnar Tellnes og Ingrid Appelbom Karsten

11. Bærekraftig kosthold  -  en nødvendighet for menneskenes og jordens helse  Gerd Holmboe-Ottesen

IV. Mental helse, innvandring og forebygging
12. Mentale lidelser kan forebygges. Lars Lien og Valerie DeMarinis
13. Demensforebygging og helsefremmende aktiviteter for eldre. Tor Atle Rosness og Kari Hjelde
14. Migrasjon og helse. Bernadette N. Kumar og Jeanette H. Magnus
.

V. Lokalsamfunn som helsefremmende arena

15. Trygge lokalsamfunn kan utvikles. Johan Lund og Gunnar Tellnes
16 Grønn omsorg og Inn på tunet.
Gunnar Tellnes og Bente Berget
17. Et helsefremmende perspektiv på lokalsamfunnet. Kari Batt-Rawden