Arkiv

Årsmøte og seminar ble avholdt på Kulturhuset den 7. mars klokken 17.00:
Epigenetikk og bioteknologi - ny kunnskap et gode for folkehelsen?
Presentasjonene finner du her:

 

Program

Introduksjon til seminaret

Werner Christie - Folkehelse på nye premisser

Gun Peggy Knudsen - ny kunnskap av betydning for forståelsen av folkehelsen

Odd Gunnar Wikmark - Ny bioteknologisk kunnskap - trussel eller mulighet i folkehelsearbeidet