Arkiv

Se direkte fra konferansen den 16. og 17. oktober

 

Strømmingen starter tirsdag kl. 10:00

Her ser du direkte fra konferansen:

Dag 1. 


Dag 2.

Det vil også bli lagt ut en forkortet film i etterkant.