Arkiv

Norsk friluftsliv inviterer til «Årets friskeste konferanse- med fokus på friluftsliv og folkehelse.

I 30 år har Norsk Friluftsliv påvirket den nasjonale politikken slik at den kal legge til rette for mer friluftsliv og fysisk aktivitet.

5. april la regjeringen frem en ny stortingsmelding om folkehelse. Hvilken rolle ønsker regjeringen at fysisk aktivitet og friluftslivet skal ha fremover?

Til å bidra har vi invitert en rekke kompetente personer til å kommentere meldingen, og som vil gi gode eksempler på hvordan de arbeider for å få økt fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet.

Konferansen avsluttes med debatt der vi utfordrer stortingspartiene på hvordan de vil løse folkehelseutfordringene.

Blant annet kommer: Ole Petter Hjelle (lege og forfatter av boken Sterk hjerne med aktiv kropp), Kristin Marie Felde, direktør for medborgerskap i nye Asker kommune og Anne Romsaas, seniorrådgiver i KS skal fortelle om buzz-ordet -samskaping.

I tillegg til representantene i Helse og omsorgskomiteen og en rekke gode eksempler fra friluftslivet.

Dagen sprites opp med varm badstue og mulighet for et vårlig bad i Oslofjorden. Velkommen til årets friskeste konferanse!

HUSK håndkle og badetøy😊

Påmelding og mer informasjon om seminaret