Arkiv

Nasjonalt nettverk for helsefremming er en viktig samarbeidspartner for Folkehelseforeningen.

 

Nasjonalt nettverk for helsefremming ble etablert i 2010 og består av følgende institutsjoner som har ansvar for forskning og utdanning innen folkehelse og helsefremmende arbeid:

I tillegg tar Helsedirektoratet del i nettverket.

Du kan finne nettverkets hjemmesider her: http://www.ntnu.no/rchpr/nettverk