Arkiv

Folkehelseforeningen har sammen med Nettverk for helsefremming utarbeidet forslag til kjernekompetanseområder for Mastergradene i folkehelsevitenskap (MPH) og i helsefremmende arbeid (MHP)

Flere universiteter og høgskoler i Norge tilbyr masterutdanning i folkehelsevitenskap og/eller master i helsefremming. Det viser seg at innholdet i disse utdanningene varierer mye. Det er derfor behov for å utarbeide en kjernekompetanse som bør dekkes i disse utdanningene. I et samarbeid mellom Folkehelseforeningen og Nasjonalt nettverk for helsefremming er det utarbeidet et forslag til en slik kjernekompetanse. Denne bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer. Folkehelseforeningen og Nasjonalt nettverk for helsefremming håper at dette forslaget til kjernekompetanseområder kan benyttes i oppbygging av slike studier framover og at mastere som allerede eksisterer kan gjøre seg nytte av disse.

Du finner kravene her.