Arkiv

Fredag 27. mars ble Folkehelsemeldingen 2015 offentliggjort: "Mestring og muligheter (Meld. St. 19 2014-15)".

Du kan lese den her:

pdf

Folkehelsemeldingen 2014-2015

Folkehelsemeldingen 2015
Størrelse : 9.28 mb
Treff : 1224
Lastet opp : 2015-04-08 21:39:08
Date modified : 2015-04-08 21:39:32

Eller på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/