Arkiv

For å synliggjøre relevant forskning og gode tiltak på folkehelsefeltet, blir det i forkant av den Europeiske folkehelsekonferansen annonsert en abstract-konkurranse.

 

Du kan nå sende inn abstract til den Europeiske Folkehelsekonferansen 2015. Sammendraget kan enten presentere forskning eller tiltak på folkehelsefeltet.

Innsending av abstracts trenger ikke å være begrenset til temaene nevnt på konferansesidene. Det er ønskelig med abstracts til workshops, muntlige presentasjoner, pitch-presentasjoner (kort-presentasjoner) og postere. Premier vil bli delt ut for beste muntlige, beste poster og til presentasjoner fra fagfolk tidlig i karrieren. Ikke gå glipp av muligheten til å bli anerkjent for hardt arbeid.

Innsendingen er åpen fra 1. februar. 

Se her for mer informasjon om hvordan sammendraget skal skrives og sendes inn.