Arkiv

Stiftelsen Landsforeningen for kosthold og helse utlyser midler som skal fordeles på flere tiltak.

I år skal midlene fortrinnsvis gå til aktiviteter som fremmer praktiske matlagingsferdigheter blant barn og unge i alderen 6-16 år, for eksempel i skolefritidsordninger og fritidsklubber. Søknadsfristen er 31.03. 2016. 

Her er nærmere informasjon om krav til søknaden:

http://nse-info.no/utlysning-av-midler-fra-stiftelsen-landsforeningen-for-kosthold-og-helse-for-2016