Arkiv

Tilgang til mat for alle er en av de største utfordringene verden står overfor. Norad inviterer til seminarer med internasjonale eksperter

Over fire dager, fra 7. til 10 mars, ønsker Norad velkommen til seminarer om matsikkerhet og ernæring i norsk bistand. Norske og internasjonale institusjoner samles i Oslo for å diskutere hvordan norsk utviklingspolitikk best kan oppnå resultater i kampen mot sult.

Målet med seminarserien er å innhente gode råd. Ledende eksperter får sagt sitt om hvordan norsk utviklingspolitikk bør bidra til mer effektivt og klimarobust landbruk, bedre matsystemer og bedre ernæring i fokuslandene for norsk bistand.

Les mer her