Arkiv

Norsk forum for bedre innemiljø for barn inviterer til fagdag om barns innemiljø – i hjem, barnehage og skole - et viktig grunnlag for fremtidens folkehelse, og en utfordring for både teknologiske og medisinske miljøer.

WHO2000 The Right to Healthy Indoor Air: «Det er nødvendig å stimulere til samarbeid mellom de som har ansvar for godt innemiljø og de som har ansvar for energi, bygnings- og utemiljø - sektorene. Dette for å identifisere, analysere og finne løsninger på konflikter mellom sektorene. Folkehelse og energipolitikk må koordineres». Hvordan kan vi oppnå dette i Norge?

Målsetting med fagdagen er å øke forståelsen for betydningen av barns innemiljø for folkehelsen.

Målgruppe • Alle som arbeider med folkehelse og miljørettet helsevern • Annet helsepersonell • Byggherre/eiendomsforvaltere • Arkitekter • Rådgivende Ingeniører • Pedagogisk personell i skoler og barnehager • Administrativt personell • Politikere • Medlemmer av Norsk Forum for Innemiljø for Barn (NFBIB)

Les mer og meld deg på her