Arkiv

Stortinget har nå til behandling et forslag om å «utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til brutto nasjonalprodukt» – en livskvalitetsindeks som skal gi myndighetene kunnskap om hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd. Vi anbefaler denne kronikken:

Les mer i Aftenposten

Folkehelseforeningen publiserer Helserådet på våre nettsider.I Helserådet finner du debattinlegg, fagartikler og saksdokumenter til inspirasjon og hjelp for alle som jobber med, eller er interessert i, samfunnsmedisin og folkehelse, med særlig vekt på forholdene i kommunehelsetjenesten.

Les mer: Helserådet 2016