Arkiv

Den verdensomspennende World Federation of Public Health Associations (WFPHA) sender et månedlig nyhetsbrev. Det legges ut her: www.wfpha.org

Tema for fagmøtet blir oppfølging av Meld. St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd Samspill i praksis.   Sammen med dette vil det bli gitt en innledning til de målene The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) har satt opp for basiskunnskap i utdanningen av folkehelsearbeidere. Det blir anledning til diskusjon. Opplegget vil bli streamet, og NOPHAs medlemmer vil få anledning til å logge seg på utenfra.

 
Flere opplysninger kommer her.