Sammen om bedre folkehelse

Folkehelseforeningen arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter.

Stiftelsen Dam – søk prosjektmidler

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse-, utviklings- og forskningsprogram. Trykk her for informasjon om frister og fremgangsmåte.

Bærekraftsmålene

Folkehelsearbeidet er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Norges rolle og hva du kan bidra med.

Kommende aktiviteter

  • 28 februarFolkehelseforum: Helsefremmende krav til finanskomiteenKLP, Dronning Eufemias gate 10, i OsloMer info og påmelding
  • 5 marsNasjonal likestillingskonferanse 2024Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, 0250 OsloMer info og påmelding
  • 6 marsDigital lunsj: Aldersvennlig arbeidsliv – aktiv aldringTeams Mer info og påmelding
  • 18 marsFolkehelseforeningen sitt årsmøteSamisk hus, Oslo Mer info og påmelding
  • 18 marsFolkehelseforum: Samisk folkehelsemelding, Lov om Folkehelsearbeid og menneskerettigheterSamisk Hus, Oslo Mer info og påmelding

Har du en aktivitet du synes burde være med i kalenderen? Kontakt oss

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg