Sammen om bedre folkehelse

Folkehelseforeningen arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter.

Stiftelsen Dam – søk prosjektmidler

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse- og forskningsprogram. Trykk her for informasjon om frister og fremgangsmåte.

Bærekraftsmålene

Folkehelsearbeidet er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Norges rolle og hva du kan bidra med.

Kommende aktiviteter

  • 25 augustBo trygt hjemme-reformen, innsatsområde: Kompetente og myndiggjorte medarbeidereHamar
  • 30 augustLandskonferansen: Aktiv og bærekraftig byutvikling i et helhetsperspektivTromsøMer info og påmelding
  • 31 augustBo trygt hjemme-reformen, innsatsområde: Levende lokalsamfunnKristiansand Mer info og påmelding
  • 5 septemberBo trygt hjemme-reformen, innsatsområde: Boligtilpasning og planleggingTrondheim Mer info og påmelding
  • 12 septemberDen nasjonale sykkelkonferansenHamar Mer info og påmelding

Har du en aktivitet du synes burde være med i kalenderen? Kontakt oss

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg