Sammen om bedre folkehelse

Folkehelseforeningen arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter.

Stiftelsen Dam – søk prosjektmidler

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse-, utviklings- og forskningsprogram. Trykk her for informasjon om frister og fremgangsmåte.

Bærekraftsmålene

Folkehelsearbeidet er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Norges rolle og hva du kan bidra med.

Kommende aktiviteter

  • 21 augustDigital lunsj: Hvordan inkludere gutters og menns utfordringer i større grad enn i dag?Teams Mer info og påmelding
  • 12 septemberKonfliktrådet: Forebygging av vold i nære relasjonerLitteraturhuset i Oslo / Streaming Mer info og påmelding
  • 23 oktoberForkonferanse A: En leken idrett gir god folkehelseTønsberg og digitalt Mer info og påmelding
  • 23 oktoberForkonferanse B: Sammen mot vold og overgrep i et folkehelseperspektivTønsberg Mer info og påmelding
  • 23 oktoberForkonferanse C: ABC for god psykisk helseTønsberg Mer info og påmelding

Har du en aktivitet du synes burde være med i kalenderen? Kontakt oss

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg