Sammen om bedre folkehelse

Folkehelseforeningen arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter.

Stiftelsen Dam – søk prosjektmidler

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse-, utviklings- og forskningsprogram. Trykk her for informasjon om frister og fremgangsmåte.

Bærekraftsmålene

Folkehelsearbeidet er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Norges rolle og hva du kan bidra med.

Kommende aktiviteter

  • 23 oktoberFolkehelsekonferansen 2024 – ForkonferanserTønsberg Mer info om hvordan du kan arrangere en forkonferanse
  • 24 oktoberFolkehelsekonferansen 2024Tønsberg Mer info og påmelding
  • 25 oktoberFolkehelsekonferansen 2024Tønsberg Mer info og påmelding
  • 12 november17th European Public Health Conference 2024Lisboa, Portugal Mer info og påmelding

Har du en aktivitet du synes burde være med i kalenderen? Kontakt oss

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg