Sammen om bedre folkehelse

Folkehelseforeningen arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter.

Stiftelsen Dam – søk prosjektmidler

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse- og forskningsprogram. Trykk her for informasjon om frister og fremgangsmåte.

Bærekraftsmålene

Folkehelsearbeidet er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Norges rolle og hva du kan bidra med.

Kommende aktiviteter

  • 7 oktoberFolkehelsealliansen i Trøndelag: Folkehelsekonferansen 2022Campus Røstad, LevangerMer info og påmelding
  • 11 oktoberFolkehelseforum: Et helsefremmende statsbudsjett 2023 – informasjon og debattKLP, Dronning Eufemias gate 10, 0191 OsloMer info og påmelding
  • 17 oktoberCelebrating 50 years of Nordic public health researchHamar, Hotel Scandic Mer info og påmelding
  • 17 oktoberPynt eller prinsipp? Involvering av ungdom i folkehelsearbeidetHamar, Scandic Hotel Mer info og påmelding
  • 18 oktoberFolkehelsekonferansen 2022, 18-19 oktoberHamar Mer info og påmelding

Har du en aktivitet du synes burde være med i kalenderen? Kontakt oss

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg