Sammen om bedre folkehelse

Folkehelseforeningen arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter.

Stiftelsen Dam – søk prosjektmidler

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse- og forskningsprogram. Trykk her for informasjon om frister og fremgangsmåte.

Bærekraftsmålene

Folkehelsearbeidet er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Norges rolle og hva du kan bidra med.

Kommende aktiviteter

  • 9 februarGutters og menns helse. Digital medlemslunsj.Digital Mer info og påmelding
  • 2 marsNasjonal likestillingskonferanseDigitalt og Det gamle museet, Dronningens gate 4, Oslo Mer info og påmelding
  • 9 marsFedme – en verdensomfattende pandemi. Digital medlemslunsj.Digitalt Mer info og påmelding
  • 9 mars«Kloke valg» Kom på konferanse om medisinsk overaktivitetVulkan Arena, OsloMer info og påmelding
  • 10 marsSosial ulikhet i helse i Norge – UCL/Sir M. Marmot Digitalt eller Trondheim Mer info og påmelding

Har du en aktivitet du synes burde være med i kalenderen? Kontakt oss

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg