Møtested - brobygging og samarbeid

Folkehelseforeningen ønsker å være en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, og å samle aktører fra forskning og praksisfeltet.

konferanse

Folkehelsekonferansen

Vi arrangerer hver høst Folkehelsekonferansen som har utviklet seg til å bli et av de viktigste møtestedene for alle som på ulike måter arbeider for bedre helse og trivsel i befolkningen. Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet. Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Seminarer

I tillegg arrangerer Folkehelseforeningen vårseminar i forbindelse med sitt årsmøte. Alle medlemmer i foreningen er invitert, men det er også åpent for alle interesserte. Årsmøteseminaret 2019 hadde tittelen «Hvordan fremme befolkningens mentale helse?» Seminaret ble strømmet sammen med bildene til de fire som hadde innlegg.
Seminar
Møter

Andre møter

Folkehelseforeningen arrangerer iblant andre møter. Som eksempel arrangerte foreningen sammen med Norsk Friluftsliv et åpent møte på OsloMet 13. mars 2019 om «Hvordan vi løser morgensdagens folkehelseutfordringer». Det var et debattmøte med innledning av professor Terje Eikemo, NTNU og leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Innledningene og diskusjonen ble strømmet.

Facebook

Vår facebook-gruppe “Folkehelseforeningen” har over 1600 medlemmer og vokser stadig. Vi har svært mange aktive medlemmer som deler nyhetssaker, ny forskning, arrangementer og stillingsannonser. Det er også flere som stiller spørsmål om bl.a. masteroppgaver og oversiktsarbeid, og folkehelsetiltak og -utfordringer diskuteres.

facebook-stor
Samarbeid

Folkehelsehub

Folkehelsehub er en uformell møteplass for unge mennesker som jobber med eller for folkehelse. Målet er å ha det hyggelig sammen, for slik å etablere og styrke relasjoner på tvers av miljøer og sektorer. Folkehelsefeltet er stort, og utfordringene vi står overfor krever friskt mot og store tanker. Vi har tro på at gode idéer skapes når hoder kommer sammen og legges i bløt.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg