Møtested - brobygging og samarbeid

Folkehelseforeningen er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, og samler aktører fra forskning og praksisfeltet.

konferanse-liten-2022

I 2022 inviterer Folkehelseforeningen  medlemmer, forsknings- og fagmiljøer og frivillige organisasjoner til  et Folkehelseforum.

Målet med Folkehelseforum er å dele kunnskap, foreslå løsninger og å være i dialog med politiske partier nasjonalt og lokalt. 

Folkehelseforum skal i løpet av 2022

  1. Samle minimum 40 organisasjoner og fagmiljøer
  2. Gjennomføre fire ulike møter  med følgende temaer: folkehelsemeldingen, forskning, statsbudsjettet og partiprogrammer før lokalvalget 2023 
  3. Ha dialog med alle politiske partier

 

I desember skal arbeidet evaluseres og det legges planer for 2023. 

Folkehelsekonferansen, seminarer og andre møter

Folkehelsekonferansen er vårt største årlige arrangement som samler rundt 500 personer.

I tillegg arrangerer vi seminarer og digitale lunsjmøter i løpet av året. Følg med i vår kalender og aktuelle saker for å holde deg oppdater

seminar-2022
hub-2022

Folkehelsehub

Folkehelsehub er en uformell møteplass for unge mennesker som jobber med eller for folkehelse. Målet er å ha det hyggelig sammen, for slik å etablere og styrke relasjoner på tvers av miljøer og sektorer. Folkehelsefeltet er stort, og utfordringene vi står overfor krever friskt mot og store tanker. Vi har tro på at gode idéer skapes når hoder kommer sammen og legges i bløt.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg