Møtested for samarbeid

Folkehelseforeningen er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, og samler aktører fra forskning og praksisfeltet.

Folkehelseforum 13.04.23

Folkehelseforeningen inviterer  medlemmer, forsknings- og fagmiljøer, næringslivet, frivillige organisasjoner og politiske partier til  et Folkehelseforum.

Målet med er å dele kunnskap, foreslå løsninger og være i felles dialog med politiske partier nasjonalt og lokalt. 

Folkehelseforum skal:

  1. Gjennomføre flere møter i løpet av året 
  2. Ha tett dialog med alle politiske partier

Her kan du lese resultater fra tidligere møter:

Felles innspill til Folkehelsemeldingen 2022 

Et helsefremmende statsbudsjett, 2023

Arbeidshelse = Folkehelse 

Tilbakemeldinger på regjeringens Folkehelsemelding 

Et helsefremmende statsbudsjett 2024 

Folkehelsekonferansen, seminarer og digitale faglunsjer

Folkehelsekonferansen er vårt største årlige arrangement som samler rundt 500 personer.

I tillegg arrangerer vi seminarer og digitale lunsjmøter i løpet av året. Følg med i vår kalender og aktuelle saker for å holde deg oppdater

Dans
Students at group study in university campus. Group of friends working on a college project.

Folkehelsehub

Folkehelsehub er en uformell møteplass for unge mennesker som jobber med eller for folkehelse. Målet er å ha det hyggelig sammen, for slik å etablere og styrke relasjoner på tvers av miljøer og sektorer. Folkehelsefeltet er stort, og utfordringene vi står overfor krever friskt mot og store tanker. Vi har tro på at gode idéer skapes når hoder kommer sammen og legges i bløt.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg