Møtested – brobygging og samarbeid

Folkehelseforeningen er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, og samler aktører fra forskning og praksisfeltet.

konferanse-liten-2022

Folkehelsekonferansen

Vi arrangerer hver høst Folkehelsekonferansen som har utviklet seg til å bli et av de viktigste møtestedene for alle som på ulike måter arbeider for bedre helse og trivsel i befolkningen. Folkehelsekonferansen arrangeres annethvert år i Østlandsområdet og annethvert år i en by utenfor Østlandsområdet. Målgruppen for folkehelsekonferansen er helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Folkehelsekonferansen 2022 holdes på Hamar 17. – 19. oktober. Du finner mer informasjon om konferansen og du kan melde deg på her.

Seminarer og andre møter

Vi arrangerer hvert år seminar i forbindelse med vårt årsmøte. Det er åpent for alle, både medlemmer og andre interesserte.

Vi arrangerer flere møteplasser gjennom året, ofte i samarbeid med andre organisasjoner.

Følg med i vår kalender og nyhetssaker for å holde deg oppdatert.

seminar-2022
hub-2022

Folkehelsehub

Folkehelsehub er en uformell møteplass for unge mennesker som jobber med eller for folkehelse. Målet er å ha det hyggelig sammen, for slik å etablere og styrke relasjoner på tvers av miljøer og sektorer. Folkehelsefeltet er stort, og utfordringene vi står overfor krever friskt mot og store tanker. Vi har tro på at gode idéer skapes når hoder kommer sammen og legges i bløt.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg