Bli medlem

Hvorfor bli medlem?

Som medlem kan være med å påvirke folkehelsen der du bor, studerer eller arbeider. Du blir med i et fellesskap av interesserte og engasjerte personer innen forvaltning, forskning, utdanning, næringsliv og frivillige organisasjoner. Våre medlemmer kommer fra alle sektorer innen folkehelsefeltet: sentral og lokal forvaltning, høyskoler og universiteter, og fra kommunalt folkehelsearbeid.

Som medlem får du:

  • Tilgang til spennende lunsjseminarer der ny kunnskap og nye tiltak presenteres 
  • 600 kroner i rabatt på den årlige nasjonale folkehelsekonferansen
  • 80 Euro i rabatt på den årlige europeiske folkehelsekonferansen
  • Kostnadsfritt abonnement på Scandinavian Journal of Public Health (SJPH), 8 nummer årlig og European Journal of Public Health, 6 nummer årlig. Verdi ca. 8 000 kroner.
  • Tilgang til nettverket av 16 000 folkehelseeksperter i Europa via EUPHA
  • 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press (OUP)
  • Hvis du ønsker å søke om midler gjennom Stiftelsen DAM kan Folkehelseforeningen være søkerorganisasjon. Medlemmer får første prioritet i utvikling av kvalitetssikring av søknader som sendes gjennom oss. 

 

Hva koster medlemskap?

Medlemskap følger kalenderåret. 

  • Privat medlemskap koster 500 kroner pr. år. Hvis du er under 35 år kan du velge å bli medlem i Folkehelseforeningen Ung. Som student får du 200 kroner i rabatt.
  • Organisasjonsmedlemskap koster 2000 kroner pr år. Organisasjonens kontaktperson har fulle medlemsrettigheter. I tillegg vil to personer fra organisasjonen kunne få rabatten på 600 kroner på den nasjonale folkehelsekonferansen.

Personvernforordningen – GDPR (General Data Protection Regulation)
Vi følger reglene om behandling av personlige data. Derfor skal du ved innmelding gi samtykke til at vi kan oppbevare og bruke data i sammenhengen som beskrives her.

Her melder du deg inn:

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg