Bli medlem

Hvorfor bli medlem?
Du kan være med å påvirke folkehelsen der du bor, studerer eller arbeider. Du blir med i et fellesskap av interesserte og engasjerte personer innen forvaltning, forskning, utdanning og næringsliv. Våre medlemmer kommer fra alle sektorer innen folkehelsefeltet: sentral og lokal forvaltning, høyskoler og universiteter, og fra kommunalt folkehelsearbeid.

Som medlem får du:

  • 500 kroner i rabatt på den årlige nasjonale folkehelsekonferansen
  • 80 Euro i rabatt på den årlige europeiske folkehelsekonferansen
  • Kostnadsfritt abonnement på Scandinavian Journal of Public Health (SJPH), 8 nummer årlig og European Journal of Public Health, 6 nummer årlig. Verdi ca. 8 000 kroner.
  • Tilgang til nettverket av 16 000 folkehelseeksperter i Europa via EUPHA
  • 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press (OUP)


Hva koster medlemskap?

  • Personlig medlemskap koster 500 kroner pr. år.
  • Studentmedlemskap koster 300 kroner pr. år.
  • Institusjonsmedlemskap koster 2000 kroner pr år. Organisasjonens kontaktperson har fulle medlemsrettigheter. I tillegg vil en person fra institusjonen kunne få rabatten på 500 kroner på den nasjonale folkehelsekonferansen.


Personvernforordningen – GDPR (General Data Protection Regualtion)

Vi følger reglene om behandling av personlige data. Derfor skal du ved innmelding gi samtykke til at vi kan oppbevare og bruke data i sammenhengen som beskrives her.

Velg medlemskap

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg