FHF Ung

Folkehelseforeningen Ung (FHF Ung) er en gruppe som representerer studenter, praktikere og andre i alderen 16-35 år, som er engasjert i folkehelsearbeid.

hub-2022

Vi er en arena der medlemmene utvikler et faglig og sosialt nettverk. FHF Ung bidrar til å øke bevisstheten og formidlingen av folkehelsesaker, eksempelvis i form av medieomtale, kronikker og høringsinnspill.

Gruppen jobber aktivt med å involvere medlemmene, bygge relasjoner med potensielle samarbeidspartnere og utvikle fremtidsrettede prosjekter. 

gruppe-2022

Ledergruppen

Fra venstre: Elise Fonn, Tine Norderhaug og Camilla Castellan

Elise Fonn

Bachelor i sykepleie og master i folkehelsevitenskap. Har jobbet som folkehelserådgiver i Stryn kommune. Jobber i dag som konsulent innen folkehelse og miljørettet helsevern i Oslo kommune, bydel Sagene.

Tine Norderhaug

Bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole og master i Folkehelse fra NTNU. Jobber idag som avdelingsleder for gruppetrening i SATS.

Camilla Castellan

Bachelor i samfunnsernæring, personlig trener og master i folkehelsevitenskap. Jobber som prosjektmedarbeider i Unge Kokker.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg