Kunnskapsformidling

Daglig foregår det mye som har betydning for folks helse. Personer som arbeider med eller er interessert i folkehelse bør få innblikk i dette, særlig det som har overføringsverdi. Et viktig mål for Folkehelseforeningen er å bidra til at kunnskap om disse forholdene formidles til dem som trenger det: folkehelsearbeidere, byråkrater, politikere, media, studenter etc. Hvordan finner vi denne kunnskapen og hvordan formidler vi den?

Folkehelsekonferansen og seminarer

På vår årlige folkehelsekonferanse og våre faglige seminarer tar vi opp aktuelle folkehelsetema. Sammen med konferansens faglige samarbeidspartnere finner vi frem til aktuelle fagpersoner på disse temaene, ikke minst om hva som har effekt på befolkningens helse. Dette formidles til møtedeltakerne. Foredrag og innlegg blir ofte strømmet og sammen med presentasjoner lagt ut i arkivene på våre nettsider.

Scandinavian Journal of Public Health

Vi samarbeider med de fire andre nordiske folkehelseforeningene om å gi ut Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) med 8 nummer i året. Her publiseres forskningsartikler særlig fra de nordiske landene om folkehelsetema. Som medlem i Folkehelseforeningen får du gratis tilgang til dette stoffet.

ScandinavianJournalPublicHealth
Logo Eupha

European Public Health Association og European Journal of Public Health

Vi er medlem av European Public Health Association som arrangerer folkehelsekonferanser hvor 1500-2000 forskere og praktikere fra hele Europa hvert år legger frem sin kunnskap om mange tema på folkehelsefeltet. Sammendrag fra alle presentasjoner publiseres i et nummer av European Journal of Public Health (EJPH) etter konferansen. EPJH kommer med 6 nummer i året med mye annet folkehelsestoff. Er du medlem av Folkehelseforeningen får du gratis elektronisk tilgang til EJPH og 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press.

World Federation of Public Health Associations og Journal of Public Health Policy

Vi er også medlem i World Federation of Public Health Associations (WFPHA) som arrangerer verdenskonferanser tredje hvert år og som roterer mellom verdensdelene. Her er søkelyset vanligvis på folkehelsesituasjonen i utviklende land og om den globale situasjonen. WFPHA samarbeider med Journal of Public Health Policy som kommer med 4 nummer i året. Som medlem i Folkehelseforeningen får du redusert pris på digitalt abonnement.

helseradet-2022

Helserådet

Helserådet er en publikasjon som er blitt utgitt i 26 år, og inneholder artikler om og fra hele folkehelsefeltet, både fra forskning og det praktiske arbeidet. Det arbeides nå med å lage en søkbar database over denne store kunnskapsmengden fordelt på relevante søkeord.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg