Påvirkning - Utdanning

Folkehelseforeningen arbeider for at folkehelsepolitikken skal ivareta folks helse, styrke bærekraften i samfunnet og redusere den sosiale ulikheten i helse. Vi vil påvirke regjeringen og forvaltningen slik at de samarbeider om dette og legger til rette for tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Utdanning

Profesjonsutdannelse innen folkehelsevitenskap

Det undervises i folkehelse ved mange høyskoler og universiteter i Norge. Vi har skrevet en omtale av utdanningen i folkehelse i Norge, både på bachelor og masternivå, og samlet lenker til utdanningssteder både i Norge og i utlandet. Det beskrives hva man får ut av et slikt studium, og hva det kvalifiserer til.

Utdanning innenfor folkehelse (last ned docx)

Kjernekompetanse for mastergradene i folkehelsevitenskap

Vi er opptatt av at undervisningen til studenter innen folkehelsefaget skal være så omfattende og dekkende for feltet som mulig. I samarbeid med Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming har vi laget forslag til kjernekompetanse for mastergradene i folkehelsevitenskap (last ned PDF).

Mastergrad

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg