Påvirkning - Utdanning

Folkehelseforeningen bidrar i utviklingen av nasjonale folkehelseutdanninger, sammen med vår samarbeidspartner Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming, og i samarbeid med sentrale myndigheter og relevante universiteter og høgskoler.

utdannelse-2022

Universitets- og høyskoleutdanninger innen folkehelse/folkehelsevitenskap

Det undervises i folkehelse ved mange høyskoler og universiteter i Norge. Her kan du lese mer om hvilke tilbud som finnes, på bachelor- og masternivå

OBS! Alle studenter får redusert medlemsavgift i Folkehelseforeningen. 

Kjernekompetanse for mastergradene og læringsutbytte for bachelorprogram i folkehelsevitenskap

Vi er opptatt av at undervisningen til studenter innen folkehelsefaget skal være så omfattende og dekkende for feltet som mulig. I samarbeid med Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming har vi laget forslag til kjernekompetanse for mastergradene i folkehelsevitenskap, og også anbefalt felles læringsutbytte for bachelorprogram som omhandler folkehelsearbeid

mastergrad-2022

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg