Utdanning innenfor folkehelse – forebyggende og helsefremmende arbeid

Utdanning

Folkehelseforeningen bidrar i utviklingen av nasjonale folkehelseutdanninger, sammen med vår samarbeidspartner Norsk nettverk for forskning og utdanning på helsefremming, og i samarbeid med sentrale myndigheter og relevante universiteter og høgskoler.

Se filmen og bli enda mer motivert til å ta en bachelor i folkehelsearbeid.

Bachelorutdanning i folkehelsearbeid

Et bachelorstudium innenfor folkehelsearbeid gir deg en bred og tverrfaglig forståelse og innføring i helsebegrepet, og hva som skal til for å forebygge sykdom og fremme helse i befolkningen og innen ulike befolkningsgrupper. Gjennom et bachelorstudium får studenter innblikk i de sentrale folkehelseutfordringene i samfunnet. Du lærer om hvilke tiltak som kan fremme gode livstilsvaner, fysisk aktivitet, psykisk helse, sunt kosthold, redusere sosial ulikhet, samt tiltak rettet mot sentrale levekår som bo- og oppvekstsvilkår i samfunnet. I tillegg kan studenter gjennom en bachelorutdanning bli bedre kjent med arbeid innenfor samfunnsplanlegging i helsefremmende og forebyggende virksomheter.

Med en bachelorutdanning innenfor folkehelsearbeid er du kvalifisert til å jobbe med folkehelsearbeid på ulike arenaer hvor helsefremming og forebygging av sykdom står sentralt. Offentlig sektor i kommuner eller fylkeskommuner som folkehelsekoordinator eller frisklivsveileder er mulige arbeidsplasser. Du kan også jobbe i frivillig eller privat sektor eller innenfor internasjonalt helsearbeid og lignende.

Mulige steder en kan ta bachelorutdanning i folkehelsearbeid

Folkehelsearbeid, Universitetet i Agder

Folkehelsearbeid, Høgskolen i Innlandet

Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet, Høgskolen på Vestlandet

Anvendt folkehelse, Høgskolen i Kristiania

Se filmen og bli enda mer motivert til å ta en master i folkehelsevitenskap.

Masterutdannelse i folkehelsevitenskap

Med en mastergrad i folkehelsevitenskap får du en tverrfaglig innføring i hvordan ulike samfunnsforhold påvirker helsen vår. Studenter presenteres for helsepolitiske utfordringer innen sentrale temaer som påvirker helsen (psykisk helse, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, sosial ulikhet i helse) samt erfaring og kompetanse i hvordan vi kan sette i gang forebyggende og helsefremmende tiltak på lokalt nivå. Studenter presenteres for det systematiske folkehelsearbeidet og ulike arbeidsformer, som blant annet identifisering og kartlegging av folkehelseutfordringer, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av folkehelsearbeidet på lang og kort sikt. Siden folkehelsearbeid tar utgangspunkt i samfunnsforhold utenfor helsesektoren, vil studenter også bli presentert for tilnærminger til samarbeid og samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, profesjoner og fagfelt.

En master innenfor folkehelsevitenskap kvalifiserer deg til folkehelsearbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Det kvalifiserer deg også til arbeid med forskning, fagutvikling og ledelse vitenskapelige eller administrative stillinger ved universiteter og høyskoler.

Mulige steder en kan ta masterutdanning i folkehelse:

Folkehelsevitenskap, NMBU

Folkehelsevitenskap, Universitetet i Agder

Folkehelse, NTNU

Helsefremmende arbeid, USN

Helsefremmende arbeid og helsepsykologi, Universitetet i Bergen

Public health, Universitetet i Tromsø

Empowerment og helsefremmende arbeid, Oslo Met

Flere muligheter

Her får du oversikt på enda flere utdannelser som tar for seg folkehelse.

Studenter for redusert medlemsavgift i Folkehelseforeningen

Folkehelseforeningen er svært opptatt av god kvalitet i folkehelsearbeidet. Derfor for studenter redusert medlemskontingent og deltakeravgift på Folkehelsekonferansen. Du kan lese mer om fordelene og prisene her.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg