Foto: Øyvind Holmstad

Påvirkning - Politisk

Folkehelseforeningen arbeider for at folkehelsepolitikken skal ivareta folks helse, styrke bærekraften i samfunnet og redusere den sosiale ulikheten i helse. Vi vil påvirke regjeringen og forvaltningen slik at de samarbeider om dette og legger til rette for tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Påvirkning

Hvordan påvirke politikken?

Vi er med i et internasjonalt nettverk som hjelper hverandre med å finne frem til gode eksempler, erfaringer og metoder til effektivt påvirkningsarbeid («advocacy»). Her er en oversikt (docx) over disse som ble laget i desember 2018. Det er også en oversikt laget av WFPHA og som ble lagt frem på verdenskonferansen i Kolkata i India i 2015 – «PHA Policy Advocacy» (Last ned PPT).

Felles innspill til Folkehelsemeldingen 2019

Folkehelseforeningen og Norsk friluftsliv samlet 37 organisasjoner innen folkehelsefeltet i august 2018 til et felles innspill til Folkehelsemeldingen 2019, vedlagt her (docx). Vi vil arbeide videre for å kunne samle folkehelseaktørene for å påvirke folkehelsepolitikken. Det er mye vi er enige om, og felles innspill har større vekt enn enkeltinnspill.

Politiske partier og folkehelsepolitikken

Vi søker å påvirke de politiske partiene til å sette søkelys på folkehelse, bl.a. i sine programmer. Det er nå sendt et brev til partiene foran Stortingsvalget 2021, vedlagt her (PDF).

Høringer

Vi utarbeider høringer til aktuelle tema og Stortingsdokumenter, og deltar i høringer på Stortinget. Vedlagt er høringsnotatet (PDF) vi lagde til høring i Helse- og omsorgskomiteen torsdag 9. mai 2019. Vi fikk møte komiteen og lagt frem innholdet av notatet.

Høringer

Politisk utvalg

Vi har et politisk utvalg som utvikler politiske innspill. Er du interessert i å delta i dette utvalget, ta kontakt. Du kan også sende oss politiske innspill som vi kan viderebringe i våre kanaler.

Innspill til helseforsamlingen i Verdens helseorganisasjon

Hvert år er vi med på møter i Helse- og omsorgsdepartementet hvor nasjonale organisasjoner kan spille inn til hvordan Norge skal forholde seg til helsetema på den årlige helseforsamlingen i WHO. Her kan Norge være med og påvirke den globale folkehelsepolitikken. Siste gang var 11. mai 2021. Innlegget er vedlagt her (PDF).

logo-who

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg