Foto: Øyvind Holmstad

Påvirkning - Politisk

Folkehelseforeningen arbeider for at folkehelsepolitikken skal ivareta folks helse, styrke bærekraften i samfunnet og redusere den sosiale ulikheten i helse. Vi vil påvirke regjeringen og forvaltningen slik at de samarbeider om dette og legger til rette for tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Påvirkning

Hvordan påvirke politikken?

Det er mange måter å påvirke politikken på. Den vi alle har er å bruke stemmeretten vår til valgene til Storting, fylkes- og kommunestyrene. Det er flere andre metoder til å påvirke politikken. Nedenfor på denne siden er enkelte eksempler på det politiske arbeidet vi gjør i Folkehelseforeningen

Vi vil gjerne samle gode erfaringer i politisk påvirkningsarbeid. Nytter det å skrive kronikker, sende brev til statsråder og til politiske partier? Vi er med i et internasjonalt nettverk som hjelper hverandre med å finne frem til gode eksempler, erfaringer og metoder til effektivt påvirkningsarbeid («advocacy»). Last ned (docx) en oversikt over disse, som ble laget i desember 2018. Det er også en oversikt laget av WFPHA og som ble lagt frem på verdenskonferansen i Kolkata i India i 2015 – Last ned «PHA Policy Advocacy» (PPT). Har du gode erfaringer med politisk påvirkningsarbeid vil vi gjerne at du sender oss dem. Da kan vi også formidler dem til disse internasjonale nettverkene som samler på gode erfaringer, som kan inspirere andre.

Felles innspill til Folkehelsemeldingen 2019

Folkehelseforeningen og Norsk friluftsliv samlet 37 organisasjoner innen folkehelsefeltet i august 2018 til et felles innspill til Folkehelsemeldingen 2019, vedlagt her (docx). Vi vil arbeide videre for å kunne samle folkehelseaktørene for å påvirke folkehelsepolitikken. Det er mye vi er enige om, og felles innspill har større vekt enn enkeltinnspill.

Politiske partier og folkehelsepolitikken

Vi søker å påvirke de politiske partiene til å sette søkelys på folkehelse, bl.a. i sine programmer. Det ble sendt et brev til partiene foran Stortingsvalget 2017, vedlagt her (PDF).

Høringer

Vi utarbeider høringer til aktuelle tema og Stortingsdokumenter, og deltar i høringer på Stortinget. Vedlagt er høringsnotatet (PDF) vi lagde til høring i Helse- og omsorgskomiteen torsdag 9. mai 2019. Vi fikk møte komiteen og lagt frem innholdet av notatet.

Høringer

Politisk utvalg

Vi har et politisk utvalg som utvikler politiske innspill. Er du interessert i å delta i dette utvalget, ta kontakt. Du kan også sende oss politiske innspill som vi kan viderebringe i våre kanaler.

Innspill til helseforsamlingen i Verdens helseorganisasjon

Hvert år er vi med på møter i Helse- og omsorgsdepartementet hvor nasjonale organisasjoner kan spille inn til hvordan Norge skal forholde seg til helsetema på den årlige helseforsamlingen i WHO. Her kan Norge være med og påvirke den globale folkehelsepolitikken. Siste gang var 8. mai 2019. Innlegget er vedlagt her (PDF).

logo-who

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg