En utradisjonell politisk debatt om folkehelse

Nittedal 5

Politiske debatter kan fort utvikle seg til til munnhoggeri, kritikk, en kamp om å få ordet og å være «flinkest». Det gjorde vi noe med og inviterte politikerne til møte om folkehelse før årets kommunevalg i Nittedal. Isteden for avstand mellom politikere og befolkningen la vi til rette for nærhet og dialog.

Bekymringer i Nittedal

Nittedal Kommune sin folkehelseprofil viser at det er en «middels» kommune. Kommunen utmerker seg ikke spesielt på noen områder. Da kan man kanskje tenke at alt er bra? Men, nei… Hvis alle tenker at middels er bra, da blir vi jo aldri bedre.

Vi må se menneskene bak tallene og hva det innebærer for fremtiden. Da øker bekymringen for utviklingen av psykisk uhelse, deltakelse i fritidsaktiviteter, utvikling av fedme, ensomhet, vennskap mm. også i Nittedal. Når rektor på Rotnes Ungdomsskole sier til TV 2 at 20 % av elevene har ufrivillig skolefravær innebærer det at ca 80 elever ikke deltar i undervisningen på en av de tre ungdomsskolene. Det er ikke noen grunn til å tro at antallet er lavere på de to andre ungdomsskolene. Ja, det er en trend i hele landet, men det er en stor bekymring som får store konsekvenser for alle i Nittedal.

Hvordan kan vi løse utfordringene?

Det var frivillig sektor som tok initiativ til møtet. Organisasjoner som vil bidra i det daglige forebyggende og helsefremmende arbeidet. Møtet med dialog der alle satt sammen og diskuterte hvordan vi kan løse ulike utordringer i felleskap. Det ble en nærhet der alle kunne få utdypende dialoger med den enkelte politikeren. Det ble tatt notater, og man prioriterte løsningene. Du kan lese resultatene under.

Linda Fahle-Johansen fra Livsglede for eldre, John Vestengen fra Idrdrettsrådet, Gitte Korvann fra LHL, Annica Øygard fra Folkehelseforeningen, Kamilla Rogne Christiansen fra Nittedal Kommunale Foreldreråd, Martin Veastad fra NIFRI og Camilla Haugo fra Nittedal Kulturråd satte søkelyset på de områdene der offentlig og frivillig sektor kan samarbeide.

Hva kan vi gjøre for at folkehelsen skal bli bedre i Nittedal?

 • Sosiale møteplasser (variasjon). Åpne skolene mer
 • Trygge skoleveier
 • Ungdomsklubber som er organisert (ikke frivillig-basert)
 • Tilhørighet
 • «Heia tjukkas-gjengen» – Lavterskel

Hvorfor er forutsigbarhet for frivillige organisasjoner viktig for folkehelsen?

 • Støtteordninger av alle slag er en investering
 • Forutsigbarhet i at støtteordninger består så organisasjonene kan fortsette med det som betyr noe for folkehelsen
 • La kunnskapen og ressursene som oppstår i møter og mulighetsstudier bli til noe konkret, og del det!
 • Viktig å feire! Så man kan bygge videre på det

Hvor og hvordan kan vi opprette flere møteplasser (innen- og utendørs) for å styrke folkehelsen i Nittedal?

 • Informasjon på kommunens hjemmeside «Hva skjer i Nittedal» og i Varingen
 • Uorganiserte – bredde i aktiviteter
 • Bruke kommunale bygg for alle, i trygge omgivelser
 • Åpent hus for generasjoner på tvers – senter for eldre på Mo (Prøysen torget)
 • Tilpasse tilbud i samspill: frivillige, kommunen, organisasjoner  

Hvordan kan skole og SFO bli en aktivitetsarena i samarbeid med vårt mangfoldige frivillige liv?

 • Aktive lokalsamfunn (Drammen – en modell) Skole og frivillighet finansiert helt eller delvis av kommunen
 • Aktivitetskort som deles ut fra skolene til foreldrene
 • Ansette trenere, kompetanse, fra idrett/kultur i SFO (styrke skolen)
 • Alternativ skole arena (matte i natur) inn på tunet
 • Innsats for andre. Gi støtte og omsorg til andre som trenger det, i alle aldersgrupper

Det var størst trengsel rundt bordet der barn og unges psykiske helse var tema. Det kan forklares med at mange har store bekymringer på området og kanskje de største forventningene til politikerne. Foto: Annica Øygard

Hvordan kan vi samarbeide slik at barn og unge blir mer robuste, og har god psykisk og fysisk helse?

 • Starte arbeidet med god psykisk- og fysisk helse, gjennom å ansette flere profesjoner (sosiallærere, miljøveiledere, helsesykepleiere osv) fra barnehage og opp gjennom hele skoleløpet
 • Tid til å være barn
 • Tilstrekkelig undervisning i psykisk helse fra barnehage til skole og høyere utdanning
 • BUA og aktivitetsfondet er gode tiltak og godet eksempel på samarbeid. Lage et aktivitetskort som kan deles ut fra skolene også
 • Tilgjengeliggjøre veiledning, informasjon og bistand – styrke de i foreldrerollen

Liv, som er 93 år, var en viktig bidragsyter som engasjerte seg på mange områder i den politiske dialogen Foto: Annica Øygard

Hvordan kan vi forhindre ensomhet og utenforskap i den eldre befolkningen?

 • Transport
 • Eldresenter/Møteplasser
 • Seniorvennlige boliger
 • Koordinering av frivillighet
 • Informasjon ut til de eldre – papir og digitalt

Hvordan kan vi sørge for at alle innbyggere, uavhengig bakgrunn og økonomi, har mulighet til å delta?

 • Fritidskontakt for alle eldre
 • Løse bolig-strukturelle problemer i bygda
 • Synliggjøre, styrke og utvide alle tilskuddsordningene som BUA og aktivitetskortet
 • Gratis lokaler for alle lokale lag og foreninger
 • Hjelp til transport

Hvordan kan vi bli bedre på å bruke statistikk og forskning?

 • Målretta bruken av statistikk for å nå målene i vedtatt samfunnsplan
 • Tilgjengelighet – det må bli enklere å finne statistikk / forskning
 • Bli Fylkeskommunens bestevenn – de sitter på mye statistikk og fakta innen idrett, fysisk aktivitet og folkehelse
 • Målrettet i argumentasjon … / konteksten – Sammenligne kost/nytte analyse
 • Langsiktig tenking – 20 år fremover

Terningkast på Nittedal kommune

Dialogen ble fulgt opp med en kort politisk debatt. Debatten startet med at politikerne fikk sette terningkast på ovenstående områder nå, og hvordan det vil være om fire år – hvis de får makten.

Representanter fra ni ulike politiske partier var samstemte om det fremtidige folkehelsearbeidet. Foto: Camilla Haugo

Dessverre dokumenterte vi ikke alle terningkast like godt, men her er tre områder. Tabellen er ganske så symbolsk på alt som ble tatt opp.

Terningkast KrFFrP H V MDGSp AP SV R
Forebygge ensomhet og utenforskap i den eldre befolkningen 2242 32342
Om fire år 5555 65655
At alle kan delta2335 44332
Om fire år 6566 55665
Bruke forskning og statistikk som grunnlag for politikk5142 45533
Om fire år6665 65666

Vi kan ha store forventinger til forbedring på ALLE områder, uansett hvilket parti det er som får makten de neste fire årene.

Tanker etter debatten

To dager etter debatten spurte vi noen av deltakerne hva de sitter igjen med:

Hanne Børrestuen, ordførerkandidat, Arbeiderpartiet: Dialogmøtet og debatten om folkehelse var en engasjerende og inkluderende opplevelse. Vi trenger flere slike arenaer for å snakke sammen. Mange gode innspill vi som folkevalgte kan ta med oss. Også noen lavthengende frukter, som å se på kommunale bygg som sosiale møteplasser. Jeg likte godt at debatten la opp til positive innspill og ikke «om-og-gjøre-og-være-best» , slik politiske debatter ofte er. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Camilla Haugo, Nittedal Kulturråd og medarrangør: Jeg synes at kvelden var givende, engasjerende og opplysende. Mye takket vare «dialogbiten», faktisk. Flott å kunne enes om et tema som folkehelse der alle kan bidra og ingen grupper behøver å settes opp mot hverandre.

Takk til biblioteket

Møtet ble arrangert i Biblioteket, Kulturverket Flammen. Vi har fått mye praktisk hjelp fra lederen av biblioteket, Ann Kathrin Yri. Noe som vi er svært takknemlige for. Vi håper at alle politikere forstår hvor mye bibliotekene betyr i det helsefremmende arbeidet og at det ikke glemmes under fremtidige budsjettforhandlinger i Nittedal og i andre kommuner.

Folkehelseforeningen sin rolle i den lokale politiske debatten

Det var Folkehelseforeningen som tok initiativ til dette møtet. Vi arrangerer mange slike møter på nasjonalt nivå gjennom Folkehelseforum. Men, det var første gang i en kommune. Er du medlem i Folkehelseforeningen og vil gjøre noe lignende: Ta kontakt

Vi ønsker alle et godt folkehelsevalg!

Les gjerne:

Velg politikerne som gir oss gode liv! | Folkehelseforeningen

Hva er de største folkehelseutfordringene og hvordan løser vi de? Bli med på gratis konferanse for deg mellom 13-35 år! | Folkehelseforeningen

God psykisk folkehelse. Ja, men hvordan? | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg