Folkehelseforeningen etablerer et Folkehelseforum for medlemmer, forskningsmiljøer og fag- og frivillige organisasjoner samt næringslivet

Engasjerte deltakere

Folkehelseforeningen videreutvikler seg i 2022 med å etablere et Folkehelseforum. Vårt mål er å lage forumet til en møteplass (digital og fysisk) som kan bety mye for utviklingen av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge. Vi inviterer derfor Folkehelseforeningens medlemmer, forsknings- og fagmiljøer samt frivillige organisasjoner til Folkehelseforum-arrangementer gjennom året.

«Målet med Folkehelseforum er å dele kunnskap, drøfte aktuelle saker og å være i dialog med politiske partier nasjonalt og lokalt»

Lasse Heimdal, nestleder i Folkehelseforeningen

Folkehelseforum skal i løpet av 2022

  1. Samle minimum 40 organisasjoner og fagmiljøer
  2. Gjennomføre fire ulike møter med følgende temaer: folkehelsemeldingen, forskning, statsbudsjettet og partiprogrammer før lokalvalget 2023 
  3. Ha dialog med alle politiske partier

I desember skal arbeidet evalueres og det legges planer for 2023. 

Møter høsten 2022

Sett allerede nå av følgende tidspunkt for møter i høst

12.09.22 Tema: Forskning

Folkehelseforeningen er medarrangører Innspillsmøte om forskning og innovasjon for folkehelsetiltak. Forskingsrådet er hovedarrangører og møtet avholdes i deres lokaler i Oslo. Du kan få mer informasjon og melde deg på her Alle deltakere i Folkehelseforum er inviterte.

11.10.22 Tema: Statsbudsjettet

Folkehelseforum og Stortingsrepresentanter inviteres til felles dialog om statsbudsjettet. Møtet avholdes hos KLP Dronning Eufemias gate 10 i Oslo. Sett av datoen allerede nå. Det kommer mer informasjon.

??.11.22 Tema: Innspill til partiprogrammene innfor lokalvalgene 2023

Det kommer mer informasjon

Ta gjerne kontakt!

Vil din organisasjon delta eller bidra i Folkehelseforum? Ta kontakt med generalsekretær Annica Øygard, eller 954 95 003.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg