Folkehelseforeningen har etablert et Folkehelseforum for medlemmer, forskningsmiljøer, fag- og frivillige organisasjoner samt næringslivet

Engasjerte deltakere

Folkehelseforeningen videreutvikler seg i med å etablere et Folkehelseforum til en fast møteplass for forskjellige aktører. Vi lager et som skal bety mye for utviklingen av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Norge.

Vi inviterer derfor Folkehelseforeningens medlemmer, forsknings- og fagmiljøer samt frivillige organisasjoner til Folkehelseforum-arrangementer de kommende årene.

«Målet med Folkehelseforum er å dele kunnskap, drøfte aktuelle saker og å være i dialog med politiske partier nasjonalt og lokalt»

Lasse Heimdal, nestleder i Folkehelseforeningen

2022

I 2022 samlet Folkehelseforum over 40 organisasjoner og fagmiljøer i tre møter.

Her kan du lese resultatene fra to av møtene:

Et engasjerende og vellykket innspillsmøte! | Folkehelseforeningen

Resultater fra dialogen og debatten «Et helsefremmende statsbudsjett 2023» | Folkehelseforeningen

Vi mangler dessverre utskriften fra innspillsmøtet som ble holdt i Forskningsrådet.

2023

Vi har mottatt den gledelige meldingen om at Stiftelsen Dam har innvilget vår søknad om videre utvikling av Folkehelseforum i 2023. Derfor kan vår generalsekretær og styret fortsette det viktige arbeidet. En arbeidsgruppe som består styrets medlemmer og FHF Ung er i gang med arbiedet.

Så langt har vi planlagt følgende møteplasser:

20.03.23: En feiring av folkehelsen! Du er invitert på årsmøte, jubileumsseminar og middag. | Folkehelseforeningen På jubileumsseminaret får deltakerne en historisk tilbakeblikk på utviklingen av folkehelsearbeidet, en redegjørelse for regjeringens satsningsområder på folkehelse samt en dialog der alle kan gi innspill til fremtidens folkehelsearbeid.

14.03.23: Tema Arbeidshelse. Vertskap: KLP. Stortingets Arbeids- og sosialkomite er invitert til møtet.

Våren 2023: Det utvikles et «Forskermarked» – mer informasjon kommer.

Det kommer mer informasjon

Ta gjerne kontakt!

Vil din organisasjon delta eller bidra i Folkehelseforum? Ta kontakt med generalsekretær Annica Øygard, eller 954 95 003.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg