En feiring av folkehelsen! Du er invitert på årsmøte, jubileumsseminar og middag.

Folkehelseforeningen fyller 25 år!

For 25 år siden fikk professor i samfunnsmedisin Gunnar Tellnes en idé. Under en middag skrev han ned stiftelsesdokumenter på en serviett – så var Folkehelseforeningen et faktum.

Dette skal vi feire med årsmøte, jubileumsseminar og middag. Du kan være med på alle tre delene, eller velge akkurat den delen som passer deg.

En feiringen av folkehelsens historie og fremtid

Medlemmer i Folkehelseforeningen, Folkehelseforum (forskningsmiljøer, næringslivet, fag- og frivillige organisasjoner) du som jobber i offentlig administrasjon og alle engasjerte mennesker er hjertelig velkommen.

Som en del av feiringen vil statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholdt sette oss inn i regjeringens arbeid med folkehelse og deler av den nye Folkehelsemeldingen.

Litteraturhuset i Oslo, eller streaming,

mandag 20.03.23.

Du melder deg på her

Det er stort engasjement og mye glede i Folkehelseforeningen

Program for dagen

12.00 Registrering, kaffe/te og mingling

12.30 Folkehelseforeningens årsmøte

Medlemmer og alle interesserte vil bli orietnert om driften og fremtidsvisjonene til Folkehelseforeningen. Styrevalg og endringer i vedtekter og langsiktig strategi skal vedtas.

Sakspapirer sendes alle medlemmer fredag 24.02.23 og påmeldte 17.03.23.

13.30 Pause med registrering og mingling

14:00 25-års jubileumsseminar

Velkommen, Folkehelseforeningens nyvalgte styreleder

Sangselskabet GAKX emeriti

FORTID

Folkehelseforeningens historie

En samtale der tre personer forteller historien til Folkehelseforeningen og hvilken rolle organisasjonen har hatt i utviklingen av folkehelsen.

Viser portrettfoto av en dame med mørkt hår, lys hud, sort øyesminke rundt øynene.

Jorid Grimeland, tidligere lektor ved OsloMet, leder av
styret 2012 – mars 2023.

Gunnar Tellnes, professor emeritus, Universitetet i Oslo og grunnlegger av Folkehelseforeningen. Styreleder 1998 – 2007.

Johan Lund, nå ass. generalsekretær
og tidligere generalsekretær 2012 – 2021.

Folkehelsens utvikling gjennom 25 år

Hva er egentlig folkehelse? Hvordan har synet på folkehelse og helsefremmende arbeid utviklet seg gjennom 25 år? Hvilket syn har politisk ledelse hatt, hvordan har det speilet feltet og hvordan har det påvirket arbeidet?

Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved Stavanger universitetssykehus og nestleder i Folkehelseforeningen.

Steinar Krokstad, professor i
sosialmedisin ved Hunt og
styremedlem i
Folkehelseforeningen.


Pause – mingling og litt å bite i


FREMTID

Alle deltakere blir litt mer kjent med hverandre, Annica Øygard generalsekretær i Folkehelseforeningen

Fremtidens folkehelse – den nye folkehelsemeldingen

Hvordan ser politisk ledelse for seg utviklingen av folkehelse og det helsefremmende arbeidet i Norge? Hvilke føringer ligger i den nye folkehelsemeldingen?

Ole Henrik Krat Bjørkholdt, statssekretær tar oss med inn i regjeringens arbeid og tanker om fremtidens folkehelse og helsefremmende arbeid.

Unges stemmer om fremtidens folkehelse

Folkehelseforeningen Ung er den delen av Folkehelseforeningen som har sterkest vekst. I 2023 har vi mottatt midler fra Stiftelsen Dam for å styrke unges stemme i Folkehelsearbeidet. Arbeidet er godt i gang og blir presentert.

Henriette Hovland, stipendiat Universitetet i Agder og medlem i Folkehelseforeningens styre

Susanne Aune Solaas, universitetslektor
Universitetet i Agder og leder for
Folkehelseforeningen Ung

 

Hvordan skal vi påvirke politikkutformingen for et enda mer helsefremmende Norge?

En prosess der alle deltakere blir involverte.  

Folkehelseforeningens rolle de neste 25 årene, styreleder

 

17.00 Middag – Kafe Oslo  på Litteraturhuset

Middag der vi blir enda bedre kjent og kan mimre om tiden som har vært og tenke de store tankene om fremtidens folkehelsearbeid.

Når du melder deg på velger du om du vil spise en middag som består av vegetar, fisk eller kjøtt. Du betaler selv for måltidet før du går hjem. Priser står i påmeldingsskjemaet. 

Du melder deg på her, senest 15. mars 2023

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Folkehelseforeningens styre

Du kan også lese:

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Påvirkning – Politisk | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg