Unges prioriteringer for bedre folkehelse

Unge mennesker, under 35 år, må høres i folkehelsearbeidet.

Folkehelseforeningen Ung var litt oppgitt over at barn, ungdom og unge voknse ikke blir hørt når kommuner og stat prioriter tiltak for å bedre folkehelsen. Derfor jublet de når de mottok støtte fra Stiftelsen DAM slik at de kunne sette ekstra fokus på temaet under årets Folkehelsekonferanse

Forkonferansen «Unge stemmer i folkehelsearbeidet»

Før årets Folkehelsekonferanse arrangerte de sin egen forkonferanse med en øvre aldersgrense på 35 år. Her kan du få med deg stemningen og resultatene fra konferansen:

Hva må prioriteres for at vi skal bedre folkehelsen?

Deltakerne på forkonferansen kom fram til 6 hovedutfordringer, og tre konkrete tiltak per utfordring. Dette er resultatene:

 1. Sosial uliket i helse
 • Gratis skolemat
 • Støtte til fritidsaktiviteter for utsatte barn og unge
 • Støtte til bedre og rimeligere kollektivtilbud for barn og unge (spesielt der avstandene er store)

2. Klima og bærekraft

 • Lover, regler, forbud og påbud
 • Prisregulering, skatter og avgifter
 • Kompetanse, kunnskap og holdninger

3. Mangel på tilhørighet og inkludering

 • Fadderordning gjennom videregående
 • Mentorordning i arbeidslivet
 • Si hei!

4. Psykisk helse

 • Tilpasset lavterskeltilbud
 • Møteplasser for tilhørighet
 • Støtte til kurs av: lærere, foreldre/foresatte, ungdom/venner og andre ansatte i og om psykisk helse

5. Rus (kunnskap om det)

 • Medvirkende undervisning, jevnlig, om temaet i skolen med nøkkelpersoner som erfaringskonsulenter, helsesykepleiere, ungdomslos osv.
 • Fadder/mentor
 • Etablere et nettverk med ulike tjenester/aktører som helse og omsorg, Blå kors, skole, ungdomsråd, politi, mfl. Skape felles forståelse og samarbeid. Forebygge og møte utfordringer knytta til rus. Nettverket kan komme ut med informasjon gjennom ulike kanaler, ha relasjonsbygging eksternt og internt, tjenestene ut
 • Styrke aktivitetstilbud lokalt: organisert, uorganisert og egenaktivitet. Bygge ned barrierer for deltakelse. Kartlegging av behov og ønsker fra barn og unge

6. Medvirkning må være inkluderende og tilpasset

 • Lære opp deltakere og de som skal lede medvirkningsprosesser i ulike verktøy for medvirkning
 • De som organiserer medvirkningen, må se verdien av medvirkning og forankring
 • Beslutningstakere må vise resultater av medvirkningen, feks i rapporter

Sofasamtale (på stoler) under Folkehelsekonferansen

To dager etter forkonferansen bidro representanter for «de unge» i en samtale med statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkolt fremfor 560 deltakere fra hele landet. Det ble en bra samtale som viser verdien av å ta med de unge i alt utviklingsarbeid av folkehelsen. Vi håper at du tar deg tid til å se og lytte til samtalen.

Hva nå?

Prosjektet «Unge stemmer i folkehelsearbeidet» er nå inne i en sluttfase. De unge er invitert til en samtale på ledelsen av Helse- og omsorgsdepartementet. De skal også skrive en veileder med anbefalinger som kan brukes rundt om i Norge. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i mer inforamsjon:

Bli medlem i Folkehelseforeningen Ung

Vi trenger også flere engasjerte medlemmer i Folkehelseforeningen Ung som kan drifte disse sakene videre. Det er gratis å bli medlem ut året. I 2024 koster medlemskapet 500,- og det er en rabatt for studenter.

Du kan også lese:

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg