Sammen om bedre folkehelse

Folkehelseforeningen arbeider for å fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet, forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter.

Stiftelsen Dam – søk prosjektmidler

Gjennom Folkehelseforeningen kan du søke om prosjektmidler fra Dams helse-, utviklings- og forskningsprogram. Trykk her for informasjon om frister og fremgangsmåte.

Bærekraftsmålene

Folkehelsearbeidet er tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Les mer om Norges rolle og hva du kan bidra med.

Kommende aktiviteter

  • 22 maiHelsedirektoratet: FastlegekonferansenOslo eller digitalt Mer info og påmelding
  • 22 maiBUFdir: TryggEst-konferansen 2024 – Vold og overgrep mot risikoutsatte voksne med minoritetsbakgrunnScandic Helsfyr, Innspurten 7, 0663 OsloMer info og påmelding
  • 23 maiTverga: Steder å leke – Fagdag om barns uteområderDigs i Trondheim, og digitalt Mer info og påmelding
  • 29 maiUngdomsinvolvering i helsefremmende arbeid – i forskning og politikkutviklingLitteraturhuset i Oslo, og digitalt Mer info og påmelding
  • 3 juniBUF dir: Frokostseminar om eldre skeives levekår i NorgeDigitalt eller fysisk hos Helsedirektoratet , Vitaminveien 4, 0483 OsloMer info og påmelding

Har du en aktivitet du synes burde være med i kalenderen? Kontakt oss

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg