Annica Øygard er ny generalsekretær

Johan Lund til venstre og Annica Øygard til høyre.

Folkehelseforeningen startet året med ny generalsekretær. Annica er en nettverksbygger, prosessleder og administrator med hjerte for samhandling for bedre folkehelse. 

Annica kommer fra stillingen som daglig leder for Stiftelsen «Det er mitt valg». Hun har sosialfaglig bakgrunn, og lang fartstid med administrasjon av frivillig arbeid i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral og i Frivillighetens samarbeidsorgan (forgjengeren til Frivillighet Norge). I tillegg har hun arbeidet som rådgiver i Helsedirektoratet samt som folkehelse- og SLT-koordinator i Nittedal kommune.

-Jeg er en bygger! Etter fem år som daglig leder i Mitt valg var jeg klar for nye utfordringer. Jeg ønsket å komme tilbake til bredere folkehelsearbeid, jobbe med politisk påvirkning og å bidra til større engasjement for fellesskapet, forteller Annica på spørsmål om hvorfor hun søkte jobben.

Folkehelse for Annica er at alle får oppleve livsglede og mestring uavhengig av alder, bosted, økonomi og familiebakgrunn. Annicas hjertesaker er sosial likhet i helse, at alle får en god oppvekst og at vi bevarer den fine jordkloden vår.

Annica tar over stillingen fra Johan Lund som har vært generalsekretær i åtte år. -Det er både litt skremmende og herlig, sier hun, og fortsetter:

-Johan er kunnskapsrik, ryddig og vennlig. Det speiler også Folkehelseforeningen. Jeg er imponert over hvordan Johan deler sine erfaringer samtidig som han heier på forandring.

Samarbeid for gode møteplasser

Noe av det Annica ser mest frem til er å samarbeide med de dyktige menneskene i styret, medlemmene og de som deltar på Folkehelsekonferansen.

-Jeg ser frem til at vi sammen lager felles mål, og å oppleve at vi når dem. Se at det vi gjør nytter. At utgiftene i NAV, sykehusene, politiet og oljeleting går ned. At det satses mer på barnehager, skoler, frivillig sektor, kultur og natur. Det er et langsiktig og hårete mål, spesielt under en pandemi. Men tenk så herlig når vi kommer dit. Jeg er en veldig visuell person – og jeg kan faktisk se at vi komme dit, sier Annica.

Annica ønsker å bidra til at Folkehelseforeningen blir en sterkere organisasjon, med en god forutsigbar økonomi og flere medlemmer. 

-Da kan vi lage gode møteplasser for praktikere, dvs. erfarne forskere, ildsjeler i frivillige organisasjoner og dyktige fagfolk i både næringslivet og offentlig sektor. Møteplasser der vi deler kunnskap og finner ut hvordan vi kan samhandle for å bedre folkehelsen, avslutter Annica.

Flere artikler:

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg