Bioteknologidagen 2022 – Persontilpasset medisin: revolusjon eller håp til en høy pris?

Sted: Litteraturhuset, Bergen

Dato: 24 februar

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg