Hvordan har studentene det i koronatid?

Årsmøtewebinar FHF: Frihet, frivillighet og solidaritet. Folkehelsepolitikken etter koronaens tid.

Nye utfordringer i folkehelsearbeidet – teknologiens rolle

Den europeiske folkehelseuka, 17.-21. mai