Årsmøtewebinar: Frihet, frivillighet og solidaritet. Folkehelsepolitikken etter koronaens tid

Untitled design

Folkehelseforeningens årlige årsmøteseminar blir i år et webinar, tirsdag 23. mars kl. 14 – 15.30.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 17 «Samarbeid for å nå målene» er særlig viktig. Samarbeid mellom frivillige organisasjoner på nasjonalt, regionalt og globalt nivå, og med myndighetene, vil bidra vesentlig for å bedre folks helse. Folkehelseforeningen er medlem av World Federation of Public Health, som i sitt «Global Charter for Public Health» nettopp understreker dette.

Webinaret tar på denne bakgrunnen for seg frivillighetens rolle i folkehelsearbeidet.Program

Møteleder: Ragnhild Storstein Spilker, styremedlem i Folkehelseforeningen

Lenke til webinaret her.

14.00: Innledning og velkommen til webinaret
Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen og universitetslektor ved OsloMet

14.10: Frivillighetens plass i folkehelsearbeidet
Geir J. Bekkevold, leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
Leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite Geir J. Bekkevold er bedt om å svare på:
– Hvordan kan frivilligheten bidra til å fremme befolkningens livskvalitet
– Hvilke utfordringer kan sivilsamfunnet løse like bra eller bedre enn helsevesenet?
– Hvilke samfunnsoppdrag kan frivilligheten og særlig Folkehelseforeningen bli tildelt?

14.30: Folkehelseforeningens rolle i helsepolitikken
Werner Christie, varamedlem til styret i Folkehelseforeningen og CEO i World Health Connections
Tidligere helseminister og lege Werner Christie vil innlede om hvordan myndighetene tilrettelegger sine rammebetingelser for å styre utviklingen mot bedre sosial bærekraft i det Norske velferdssamfunnet. Og hvordan Folkehelseforeningen kan utvikle sitt bidrag i denne sammenhengen.

15.00: Hvilke erfaringer har fortidens epidemier gitt til folkehelsearbeidet?
Geir Sverre Braut, nestleder i Folkehelseforeningen og professer ved Universitet i Stavanger
Lege Geir Sverre Braut vil presentere noen av de samfunnsmessige endringene som har kommet i etterkant av tidligere tiders epidemier. Han vil også komme med noen refleksjoner om hvordan nasjonale og internasjonale erfaringer fra den pågående pandemien kan benyttes i folkehelsearbeidet i tiden fremover.

15.30: Avslutning

Se webinaret på youtube ved å trykke på denne lenken.

Foto: Karim MANJRA on Unsplash

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg