Illustrasjon av likhetstegn og piler

Mål 10: Mindre ulikhet. Redusere ulikhet i og mellom land

Hva gjør Norge?

I Norge er det lite forskjell i hva folk har i inntekt, sammenlignet med de fleste andre land, men forskjellene øker. Vi har lav arbeidsledighet, og vi har ordninger som hjelper økonomisk arbeidsledige, syke og uføre slik at ikke forskjellene skal bli for store. Vi har også et skattesystem som prøver å utjevne for store forskjeller. Det Norge sier de må jobbe videre med er å inkludere flere i arbeidslivet enn i dag, og unngå at det blir økende forskjeller. Vi må også bekjempe diskriminering generelt. Mål 10 handler også om mindre forskjeller mellom land, og Norge er forpliktet, og gir, bistand, støtte til utvikling og redusering av ulikhet, særlig gjennom internasjonale organisasjoner.

Det er Finansdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med dette målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 10.

Hva kan du gjøre?

Si i fra
Si i fra dersom du ser noen som helst form for diskriminering. Alle er like mye verdt uansett kjønn, etnisitet, hudfarge, legning, funksjonsevner eller kulturell og sosial bakgrunn.

Doner tingene du ikke trenger
Barnefattigdom er et økende problem, også i Norge. Det finnes mange frivillige organisasjoner som gir bort eller låner ut utstyr til barn som lever i fattigdom. Dersom du har godt fungerende utstyr eller klær, doner dem bort til en aktuell organisasjon.

Rapporter uanstendig oppførsel på internett
Rapporter folk som du mener oppfører seg frekt i kommentarfelt i sosiale media.

Støtt flyktninger og innvandrere der du bor
Er det flyktninger eller innvandrere der du bor? Du kan støtte dem ved å delta på, eller arrangere, forskjellige aktiviteter sammen. Det finnes flere tiltak hvor man for eksempel kan invitere en flyktning hjem for å bli bedre kjent, utveksle kultur eller lære hverandres språk. Dette er gode tiltak som kan gagne den andre, deg selv og samfunnet.

Arranger møter mellom politikere og sårbare grupper
For at sårbare grupper skal få det bedre, er det veldig viktig at politikerne har kunnskap om gruppenes situasjon og investerer i å gjøre livet bedre for dem. Kontakt lokale politikere og be dem komme og møte sårbare grupper for å ha en samtale og øke kunnskapen om gruppenes situasjon.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg