Illustrasjon av bygninger i ulik form og størrelse

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Hva gjør Norge?

I Norge har de fleste som bor i by tilgang til vann, veier, tjenester, energi og søppelhåndtering. Det er få hjemløse, og de fleste opplever byene sine som trygge. Det Norge må jobbe med framover er blant annet god nok infrastruktur inn til de byene som vokser, og sørge for at flere har råd til å bo i byer. De må også jobbe med luftkvalitet og grøntområder, og har laget en stortingsmelding om bærekraftig utvikling av byene.

Internasjonalt har Norge avtale med FNs bosetningsprogram og å støtte og styrke bærekraftig utvikling av byormåder.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartemetet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 11.

Hva kan du gjøre?

Ta vare på de grønne lungene rundt deg
Gjør det du kan for å bevare grønne lunger i nærområdet ditt. Vær insektenes advokat og forsvar parkområder, naturlig skog og fri vekst.

Støtt et bærekraftig samfunn
Støtt organisasjonene og foreningene som tar til orde for en økning i plassene der mennesker kan møtes, bedre offentlig transport, resirkuleringssystemer og tilgang til offentlige tjenester.

Gå, sykle eller ta kollektiv transport
Prøv å gå, sykle eller ta offentlig transport så mye du kan i stedet for å kjøre.

Spis og handle lokalt
Invester i nærmiljøet ditt ved å støtte lokale butikker, restauranter og andre tjenester.

Være en god nabo
Bli kjent med de som bor rundt deg, delta i dugnader og skap et godt lokalsamfunn.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg