Illustrasjon av sirkler som overlapper hverandre

Mål 17: Samarbeid for nå målene. Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?
Norge har klart å oppnå høy grad av tillit i samfunnet, både mellom borgere, organisasjoner og myndigheter. Vi har også en sterk frivillighetssektor, og et mangfold av sivilsamfunnsorganisasjoner, som samarbeider relativt godt med myndighetene.

Norge har vedtatt en nasjonal handlingsplan for å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette er et tegn på at arbeidet med å nå bærekraftsmålene har blitt styrket.

Hva gjør Norge ikke så bra?
En utfordring for Norge er å bli bedre på koordinering på tvers av departementene. Generelt er det behov for at politikken for bærekraftig utvikling føres mer helhetlig, slik at ikke tiltak innen en sektor ødelegger for tiltak innen en annen.

Det er en rekke dilemmaer som Norge ennå ikke har funnet gode løsninger på. Det handler ofte om å finne en balanse mellom de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, som er økonomi, sosiale forhold, og klima og miljø. Dilemmaene er også til stede i hva Norge skal gjøre nasjonalt fremfor internasjonalt, og i hvilken grad dagens levende befolkning skal prioriteres på bekostning av fremtidens generasjoner.

Hva gjør Norge internasjonalt?
Norge har vørt en forkjemper for å få korrupsjon og ulovlige pengeoverføringer på den internasjonale agendaen. Da Norge fungerte som president i FNs økonomiske og sosiale råd, ECOSOC, i 2020, lanserte vi opprettelsen av FNs høynivåpanel om ansvarliggjøring og gjennomsiktighet i den internasjonale finansverden, sammen med Nigeria, som på det tidspunktet fungerte som president i FNs generalforsmaling.

Norge har opprettholdt et høyt nivå av internasjonal bistand. Norske myndigheter har også støttet opp om programmer som gjør at utviklingsland bedre kan benytte seg av egne ressurser.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Hva kan du gjøre?

Bli med i en organisasjon
En av de beste måtene å virkelig gjøre en forskjell på er å bli en aktiv medborger og organisere seg i samarbeide med andre. Du kan for eksempel bli aktiv i en ideell organisasjon eller et politisk parti. Du kan ta utgangspunkt i en sak du brenner for, og finn deretter ut hvilke organisasjoner og personer som jobber med dette. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! 

Samarbeid med organisasjoner 
Utforsk mulighetene som finnes. Kanskje skolen eller arbeidsplassen din kan samarbeide med en ideell organisasjon, eller invitere dem til å fortelle mer om hvorfor det de arbeider for er viktig. Sammen kan dere kanskje oppnå eller bidra til viktige endringer i retning av et mer bærekraftig samfunn.

Del informasjon 
Har du lært noe nytt? Fortell om det til venner, kollegaer og familie, eller i sosiale medier. Slik kan enda flere bli engasjert, bli aktive medborger, og sammen bidra til at vi når FNs bærekraftsmål! 

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg