Illustrasjon av hjerterytme

Mål 3: God helse og livskvalitet. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?
Norge har et relativt velutviklet helsesystem, med god helsedekning for alle innbyggerne gjennom forsikringsordningen folketrygden. Den gjennomsnittlige levealderen i Norge går opp, både for kvinner og menn.
De siste ti årene har det blitt færre som røyker her i landet. Det har bidratt veldig positivt på folkehelsen, og blant annet ført til en nedgang i antallet mennesker som dør for tidlig av kreft. Den generelle luftforurensingen er også synkende.

Hva gjør Norge ikke så bra?
Røyking er fortsatt et folkehelseproblem, til tross forbedringer. Det forblir den viktigste årsaken til sykdom og tidlig dødsfall i Norge. Røyking er et større problem blant dem med dårligere råd, noe som bidrar til at det også er klasseforskjeller når det kommer til helse. Sosial ulikhet påvirker folks helsekvalitet.

Andre problemer:
• Flere rammes av psykiske lidelser og utfordringer innen mental helse.
• Selvmord er en betydelig årsak til at menn dør for tidlig.
• Antallet som dør av overdose, er relativt høyt i Norge.

Flere sivilsamfunnsorganisasjoner mener Norge ikke gjør nok for å få ned forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer, som for eksempel psykiske lidelser. Å få bukt med disse sykdommene er nødvendig om vi skal nå bærekraftsmålene.

FN har kritisert Norge for ikke å gi papirløse flyktninger rett til lik helsehjelp som resten av befolkningen.

Hva gjør Norge internasjonalt?
Norge spiller en ledende rolle innen viktige helseområder globalt. Norske myndigheter har blant annet støttet globale vaksineprogrammer som GAVI, CEPI og COVAX med mye penger. Norge har også vært en forkjemper for sterkere rettigheter for seksuell og reproduktiv helse internasjonalt.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Hva kan du gjøre?

Velg miljøbevisst
Mange produkter inneholder skadelige kjemikaler og produkter som kan være skadelig for deg selv og for naturen. Gå gjennom produktene du bruker hjemme og velg de som er miljøsertifiserte. Få i gang diskusjoner på skolen eller arbeidsplassen din og forsøk å få de til å velge miljøbevisst.

Vaksiner deg
For å beskytte samfunnet vårt mot livsfarlige sykdommer og pandemier, er det viktig at du vaksinerer deg.

Ta trappa og spis mer grønt
For lite fysisk aktivitet og for mye sukker og fett i kostholdet, er en helseutfordring i Norge. Små handlinger i hverdagen bidrar til bedre helse. Du kan velge å ta trappa i stedet for heisen, og sykle eller gå når du kan. Å spise mer frukt, grønt og belgvekster gjør godt for kropp og sjel. Linser og bønner er en god proteinkilde, som gjør deg mett uten fett.

Bry deg om andre
Vær en god venn. Vær tålmodig med og støtt de du kjenner som sliter med den mentale helsen. Psykiske problemer som depresjon og angst kan være vanskelig å sette seg inn i, om man ikke har opplevd det selv. Ved å lese mer om vanlige psykiske plager forstår du mer og kan være en enda bedre støtte for venner og bekjente som har det vanskelig.

Vær aktiv utendørs
Dagslys, frisk luft og bevegelse ute i naturen er bra for den psykiske og fysiske helsen vår. Ta med deg en venn eller flere, og utforsk et nytt grøntområde i ditt nærområde. Bare en halvtimes gåtur kan gjøre en forskjell for kropp og sinn!

Få nok søvn
Mange unge sliter med å få nok søvn. God søvnkvalitet er viktig for overskudd i hverdagen. Det reduserer stress og bedrer den mentale helsen. Å legge bort mobil- og skjermer minst en time før du legger deg, kan hjelpe deg med å sove bedre.

Organiser deg
Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg