Illustrasjon av en bok

Mål 4: God utdanning. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?
Norge har allerede et relativt godt utdanningssystem, som gir alle barn lik rett på tilgang til gratis skolegang. Vi har også gode stipend- og finansieringsordninger gjennom Lånekassen, som gjør høyere utdanning lettere tilgjengelig for alle.

Hva gjør Norge ikke så bra?
Norge har mangel på kvalifiserte lærere og barnehageansatte. Selv om bærekraftig utvikling har blitt en viktig del av fagfornyelsen og den nye lærerplanen i skolen, mangler fortsatt lærerutdanningen en tilpasset opplæring i hvordan man underviser i bærekraftig utvikling.

Hva gjør Norge internasjonalt?
Norge har økt bistanden som går til utdanning i lav-inntektsland. Norske myndigheter har også støttet programmer som forbedrer disse landenes skattesystemer, slik at de lettere kan finansiere sine egne skoler. Norske universiteter deltar i en rekke utvekslingsprogrammer for studenter, sammen med universiteter verden over.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Hva kan du gjøre?

Spre kunnskap
I mange land blir unge jenter tvunget til å forlate skolen for å gifte seg. Fremhev problemet – start en diskusjon om barneekteskap med mål om å finne løsninger på problemet.

Vær leksehjelp
Det finnes flere organisasjoner som tilbyr leksehjelp for barn som trenger det. Mange unge flyktninger trenger også hjelp med norsk språk og noen å snakke med. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Kirkens Bymisjon er noen organisasjoner som legger til rette for slike aktiviteter. Søk opp hva som finnes i ditt nærområde av språkkafeer og ordninger for leksehjelp.

Organiser deg
Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg