Illustrasjon av kjønnssymboler og likhetstegn

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?
I Norge har vi en høy grad av likestilling sammenlignet med mange andre land. Foreldrepermisjon og barnehager gjør at kvinner deltar mer i arbeidslivet, og kvinner og menn har mye av de samme mulighetene og de samme rettighetene.

Hva gjør Norge ikke så bra?
Vold mot kvinner er en utfordring i Norge. Myndighetene har sagt at de særlig skal jobbe med forebygging og avskaffelse av trakassering, vold i nære relasjoner, voldtekter og sosial kontroll.

Kvinner har gjennomsnittlig lavere lønn enn menn, og det er færre kvinner enn menn i lederstillinger og styrerom i næringslivet. Av de 200 største selskapene i Norge, hadde bare 14 prosent kvinnelig toppleder.

Hva gjør Norge internasjonalt?
Norge jobber for likestilling og kvinners rettigheter på internasjonale møter, i menneskerettighetsforum og i Sikkerhetsrådet. Å fremme kvinners deltakelse i økonomi og politikk er viktig for Norge. Vi jobber også mot vold mot kvinner, og for at kvinner skal bestemme over egen kropp og seksualitet som er en menneskerettighet.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 5.

Hva kan du gjøre?

Ikke ta likestilling for gitt
Vær oppmerksom. Krev at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha de samme rettighetene i alle situasjoner, enten det er på fotballtreningen, på skolen, i hjemmet eller i lønnsforhandlinger.

Pass på språkbruken
Om du opplever at venner, bekjente eller kollegaer snakker nedverdigende om kvinner og omtaler dem som mindre verdt, mindre intelligente eller inkompetente sammenliknet med menn, si ifra at det ikke er greit.

Engasjer deg og lær mer
Engasjer deg i en organisasjon som jobber for likestilling og kvinners rettigheter. Du kan også lese feministisk litteratur og se dokumentarer for å lære mer om hvordan samfunnssystemer, sosiale strukturer og kultur hemmer og fremmer likestilling.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg