Bli eldre – bli sterkere!

Friday

Our societies are ageing, with an increasing portion of the population being aged 65 and older. People are living longer, though not always in good health. Healthy ageing is about age-friendly environments and integrated delivery of long-term care. It’s also about identifying older people as active contributors to society rather than patients. How do you promote healthy ageing?

Siste dag av den europeiske folkehelseuken handler om å bli eldre, men likevel være trygg og sterk. Se dagens program her, og les mer om dagens tema her.


Programmet for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Leve hele livet inngår i regjeringens strategi Flere år – flere muligheter. Bakgrunnen for regjeringens eldresatsing er det faktum at vi blir flere eldre og vi lever lenger og eldrepolitikk ikke bare er omsorgspolitikk. For å sikre at tiden til eldre blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet, har regjeringen etablert et program for et aldersvennlig Norge.

Det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge støttes av et råd utnevnt av regjeringen. Rådet består av representanter for ulike organisasjoner og virksomheter som har stilt seg bak regjeringens visjon om et aldersvennlig Norge.

Les mer på: aldersvennlig.no.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg