Bli kjent med Elisabeth, som er ny i Folkehelseforeningens styre

Elisabeth Fosse.

På Folkehelseforeningen sitt årsmøte fikk vi fire nye medlemmer i styret. I en serie med artikler får du muligheten til å bli litt kjent med dem.

Navn: Elisabeth Fosse

Alder: 70 år

Bakgrunn: Doktorgrad i statsvitenskap, professor i helsefremmende arbeid.

Arbeidssted: Professor emerita, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Universitetet i Bergen.

Hva bør folk vite om deg? Jeg er opptatt av hvordan politikk påvirker våre liv, og særlig folkehelsen.

Hva brenner du mest for? Utjevne sosiale helseforskjeller, jobbe for et sosialt bærekraftig samfunn.  

Hva gjør deg glad? Samtaler med gode mennesker, der vi kan lytte til og lære av hverandre.

Hvorfor takket du ja til å bidra i Folkehelseforeningens styre?  Jeg mener at vi må kjempe for å bevare og videreutvikle det brede, helhetlige folkehelsearbeidet. Folkehelseforeningen er i en særstilling til å fremme disse sakene, og jeg vil gjerne være med å bidra til det viktige arbeidet foreningen gjør.

Hva bør Folkehelseforeningen ha oppnådd om fem år? En sterkere finansiell basis og enda flere medlemmer, så vi kan bli en enda sterkere påvirkningsfaktor i samfunnet.

Hvilke råd vil du gi til folk som er opptatt av folkehelse? Sette seg inn i hva det brede, tverrfaglige folkehelsearbeidet innebærer. Det er mye mer enn kostholdsråd og røykeslutt.

Her kan du lese hva Elisabeth har publisert.

Har du også lyst til å engasjere deg i Folkehelseforeningen?

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg