Bli kjent med Lasse, som er ny styreleder i Folkehelseforeningen

Lasse Heimdal er ny styreleder i Folkehelseforeningen

På Folkehelseforeningens årsmøte leverte Jorid Grimeland stafettpinnen videre til ny styreleder, etter 11 år i vervet. Her får du mulighet til å bli litt kjent med han som tok imot pinnen, og som skal lede oss mot nye mål.

Navn: Lasse Heimdal

Alder: 61

Bakgrunn: Utdannet teolog, kommunikasjonsrådgiver og master i ledelse (BI). Mange års erfaring fra frivillighet. Jobbet aktivt med folkehelsespørsmål siden 2008.

Arbeidssted: Kirkens SOS

Hva bør folk vite om deg?

Jeg er entreprenør av natur, trives best med å arbeide i team, liker framdrift og skape resultater sammen med andre. Jeg har en del erfaring med medier og politisk samarbeid. Og jeg kobler godt av når jeg kan få være i skogen eller på sjøen.

Hva brenner du mest for?

Å brenne alene, blir bare et blaff. Å brenne sammen med andre, blir et bål! Jeg «brenner» for at vi blir mange, både i Folkehelseforeningen og i samfunnet for øvrig, som vil utjevne helseforskjeller og bedre livskvalitet for de som trenger det mest. Jeg har erfaring fra oppvekst med hva arbeidsledighet, utenforskap og svekket psykisk helse skaper av negative ringvirkninger, og er opptatt av å redusere utenforskap og fremme inkludering.

Lasse Heimdal har lang erfaring fra Folkehelseforeningens styre. Her er han i samtale med SV politiker Marian Hussein, under en politisk debatt i Folkehelseforum

Hvorfor takket du ja til å lede i Folkehelseforeningens styre?

Fordi jeg allerede var i styret, og har blitt kjent med en fantastisk gjeng av engasjerte og kompetente mennesker som kan lære meg masse. Og oppdraget gir store muligheter til å bedre livskvalitet for svært mange mennesker.

Hva bør Folkehelseforeningen ha oppnådd om fem år?

Være den naturlige og prefererte samarbeidspartneren for forvaltning og partier i å finne gode løsninger i spørsmål om folkehelse.

Vi skal regelmessig bli spurt av pressen om å kommentere saker om folkehelse

Vi skal ha minst to ansatte til.

Hvilke råd vil du gi til folk som er opptatt av folkehelse?

Meld deg inn i Folkehelseforeningen! Seriøst – det er så store og tunge endringsprosesser vi må få til dersom vi skal få flyttet noe av fokuset fra helsereparasjon til helsefremming. Det får ingen til alene. Vi må stå sammen, bli en enda tydeligere felles røst i samfunnet og kreve endringer.

Her kan du få mer kunnskap om saker som Lasse engasjerer seg i:

Kirkens SOS og Mental helse forbereder seg på nedskalering – Dagsavisen

Hvor er det blitt av søppelet i naturen? | Lasse Heimdal (aftenposten.no)

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg