Bli med på interessante møter og dialoger: Folkehelseuka, 16 – 20. mai 2022

Glede, takknemlighet, natur, sammen, felleskap

Velkommen til markeringen av Folkehelseuka 2022 med tema «Helse gjennom hele livet» etter initiativ fra European Public Health Association (EUPHA) og Folkehelseforeningen. Målet med uka er å øke bevisstheten om folks helse og å fremme samarbeid mellom ulike folkehelsemiljøer i Norge og i Europa.

Her er en oversikt på hva som skjer i Norge og i Europa

16. mai 2022: Barn og unge, utdanning og helse, digitalt lunsjmøte, 11.30 – 12.15

Klikk her for å delta i møtet

Friske og robuste barn og unge er en prioritet for alle land over hele verden, Europa og i Norge. Alle voksne spiller en stor rolle I barn og unges liv. Hvordan kan alle voksne bidra til at barna får en god oppvekst, har god helse og trives i familien, barnehagen, skolen og på fritidsarenaer?

Norge: To gode innlegg fra Utafor Innafor og SMART OPPVEKST

Europa: Få tilgang på foredrag og aktiviteter Her

17 mai: Vaksinasjoner som en folkehelsestrategi

Pandemien gjorde det klart at det er stor forskjell på kapital og holdninger til vaksinasjoner over hele verden og Europa. Tillit til myndigheter, befolkingens helse-kompetanse, landets økonomi og helsepersonell påvirker hvordan vi får tilgang til vaksinasjoner. Hvordan kan vi utjevne forskjeller og øke tilliten til de ulike vaksinasjonsprogrammene?

Norge: Denne dagen feirer vi nasjonaldagen. Vi legger ut artikkel på vår hjemmeside.

Europa: Få tilgang foredrag og aktiviteter Her

18. mai: Klimaendringene påvirker folks helse, digitalt lunsjmøte, 11.30 – 12.15

Klikk her for å delta i møtet

Klimaendringene påvirker oss alle. Ulike grupper opplever denne det på forskjellige måter. Det haster å iverksette tiltak på europeisk, nasjonalt, lokalt og til og med individuelt nivå for å unngå forskjeller, eller forårsake en økning av for eksempel smittsomme og kroniske sykdommer. Hva kan vi gjøre?

Norge: Lytt til tre spennende innlegg:

Erlend T. Aasheim, avdelingsdirektør, global helse og dokumentasjon, Helsedirektoratet

Andrew Kroglund, generalsekretær. Besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Ågot Aakra, områdedirektør Klima og miljø, Folkehelseinstituttet.

Etter innleggene blir det en kort runde med spørsmål og kommentarer.

Europa: Få tilgang foredrag og aktiviteter Her

19. mai. Ingen helse uten psykisk helse, digitalt lunsjmøte, 11.30 – 12.15

Klikk her for å delta i møtet

Mental helse er like viktig som fysisk helse og kan påvirke hverandre. Siden det inkluderer psykologisk, sosialt og følelsesmessig velvære, kan det påvirkes av en rekke ting, alt fra motgang over livsløpet, stress på jobben, sorg og mange flere. Hvordan kan vi forbedre vår mentale helse på lang sikt?

Norge: To gode innlegg fra professor Steinar Krokstad og Norges første helseminister, lege og bonde Werner Christie. Innleggene følges opp med dialog.

Europa: Få tilgang på foredrag og aktiviteter Her

20. mai. Å bygge robuste helsesystemer, digitalt lunsjmøte, 11.30 – 12.15

Klikk her for å delta i møtet

Helsearbeidere er en av de viktigste pilarene for å bygge robuste helsesystemer. Data, helsefremming, utdanning og oppmerksomhet for lokalsamfunnene spiller alle en viktig rolle i å bygge sterkere og mer robuste helsesystemer.

Norge: Mer informasjon kommer

Europa: Få tilgang på foredrag og aktiviteter Her

Du er hjertelig velkommen på alle møtene! Del gjerne informasjonen med kollegaer og venner. Her er det plass til alle!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg