Bli med på Europeisk folkehelseuke 2020

Facebook promoting PH more important than ever

«Joining forces for healthier populations»

Hvert år arrangerer European Public Health Association (EUPHA) en folkehelseuke. Alle land, og deres organisasjoner, kommuner, innbyggere o.l. inviteres til å delta ved å sette fokus på de ulike temaene som tas opp. I år er hovedtemaet COVID-19, med fem undertemaer de ulike dagene. Det oppfordres til å sette opp egne digitale arrangementer og dele informasjon på sosiale medier og nett, og ellers være kreativ i å få budskapet ut.

Les mer om European Public Health Week her: https://eupha.org/EUPHW.

Tema for folkehelseuken 2020:

Gjennomgående tema hele uken: COVID-19 – Samarbeid, koordinering og kommunikasjon.

Mandag: Helsefremming gjennom FNs bærekraftsmål.

Tirsdag: Primærhelsetjenesten i en digital tidsalder.

Onsdag: Sammen for god mental helse.

Torsdag: Likeverdig helse for alle.

Fredag: Bli eldre, få bedre helse!

EUPHA har laget masse fint grafisk innhold som kan deles i ulike sosiale medier og på nett. Det finner du her.

De har også en liste over digitale arrangementer som finner sted over hele verden. Mange av arrangementene foregår på engelsk.

Alt materiell og informasjon på nettsiden er helt gratis og tilgjengelig for alle.

Det er viktigere enn noen gang å spre god folkehelse og gode budskap – bli med på Europeisk folkehelseuke!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg