Bli med på webinar: Folkehelse under og etter korona

visuals-0RPf107BLek-unsplash

Hvem og hvordan rammer pandemien og hvilke grep må vi ta for å ivareta folkehelsen framover? Dette belyses med interessante innlegg fra myndigheter, organisasjoner, forskere og kommune i et webinar live fra OsloMet 29. oktober 8.45-12.

Folkehelsekonferansen om klima og folkehelse er utsatt til neste år, men som tidligere annonsert arrangerer vi i Folkehelseforeningen et webinar som en liten erstatning på det som skulle vært konferansens første dag.

I webinaret Folkehelse under og etter korona setter vi søkelys på hvordan pandemien rammer skjevt og hvilke muligheter vi har til å motvirke ulikhet i helse. Vi har fått på plass en flott rekke med innledere vi ser fram til å høre.

Sett av tid i kalenderen 29. oktober kl. 8.45-12 til et spennende, nyttig og viktig webinar.


Her er programmet som er utarbeidet sammen med Scandinavian Journal of Public Health:

08:45: Velkommen til OsloMet
Kurt Rice, rektor

09.00: Hilsen fra Folkehelseforeningen
Jorid Grimeland, styreleder Folkehelseforeningen

09.05: Helsemyndighetenes hovedlinjer i håndteringen av pandemien
Helsedirektør Bjørn Guldvog

09.15: Spanskesyken og Covid-19: Hvem smittes, hvem dør og hvem overlever
Svenn-Erik Mamelund, forsker OsloMet

09.30: Ung i koronatiden – hverdagsliv og bekymring under vårens skolestenging.
Stine Lehmann, førsteamanuensis Universitetet i Bergen

09.40: Covid-19 and psychological distress in Norway: the role of trust in the health-care system
Samantha Harris, stipendiat Universitetet i Bergen

09.50: Covid-19 blant innvandrere i Norge, påvist smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall.
Thor Indseth, avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet

10.10: Kulturelt innslag og pause

10.25: Smittevern og sosial ulikhet. Balanse mellom oppgaver og utfordringer i kommunene.
Ordfører Geir Arild Espnes og kommuneoverlede Kirsten Vikan Opdahl, Oppdal kommune

10.45: Elevenes tilstedeværelse i en skole under covid.
Hana Mulalic, fylkesleder Elevorganisasjonen

10.55: Konsekvenser av Covid-19 for funksjonshemmede og kronisk syke.
Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder FFO

11.05: Sosial ulikhet i krisetider.
Khansa Ali, prosjektleder MiRA-senteret

11.15: Hva ligger foran oss, hvilke valg må vi ta framover?
Innledning ved Gun Pegge Knudsen, assisterende direktør Folkehelseinstituttet
Samtale med Gun Peggy Knudsen, Svenn-Erik Mamelund, Khansa Ali, Berit Therese Larsen, Hana Muliac og Geir Arild Espnes.

11.59: Takk for nå!


Her kan du følge seminaret via stream.

Meld deg på arrangementet på Facebook.

Velkommen!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg