Den europeiske folkehelseuka 2021 – Bli med!

EUPHW 2021 Facebook banner

17. – 21. mai arrangeres den europeiske folkehelseuka med tittelen «Joining forces for healthier populations».

Folkehelseforeningen ønsker å inspirere flere i Norge til å bli med! Det er en unik mulighet til å nå ut til hele det europeiske folkehelsefeltet, og være med på europeisk kunnskaps- og erfaringsdeling.

Folkehelseuka arrangeres av European Public Health Association (EUPHA) og støttes av WHO Europa. Målet er å:

  • sette søkelys på folkehelse og å skape et mer inkluderende samfunn over hele Europa
  • øke bevisstheten rundt de fem spesifikke temaene for hver dag. Disse er i tråd med hva de store folkehelseorganisasjonene i Europa også jobber med.
  • skape tillit og nye innovative måter å samarbeide på mellom alle som jobber i folkehelsefeltet på lokalt, nasjonalt, regionalt og europeisk nivå.

Det er fem ulike undertemaer, ett for hver dag:
Mandag 17. mai: Formidle helseinformasjon og vitenskap 
Tirsdag 18. mai: Nye utfordringer ved mental helse 
Onsdag 19. mai: Lokalsamfunnet
Torsdag 20. mai: One health – Én helse
Fredag 21. mai: Forhindre økt sosial ulikhet på grunn av pandemien

Hva skjer under uka?

Gjennom uka strømmes det ulike arrangementer fra hele Europa. I 2019 hadde de 145 arrangementer fra 35 land på programmet, og i 2020 var det 147 arrangementer fra 31 land.

Alle typer arrangement, små som store, blir lagt ut i programmet, og kan sees av de som ønsker.

Hvordan kan du bli med?

Organisasjoner, foreninger eller enkeltpersoner som ønsker å arrangere et digitalt event kan få plass i programmet. Man står fritt til å velge form og innhold, så lenge det passer inn under ett av de fem temaene. Det kan være på norsk, engelsk eller et annet språk.

Du kan registrere ditt event på nettsiden til EUPHA her (innen 5. mai): https://eupha.org/EUPHW_Submit_an_event.

EUPHA lager også klart ulike grafiske elementer som kan brukes fritt av de som ønsker å snakke om uka på forskjellige plattformer. Alt slikt materiell kan lastes ned her: https://eupha.org/media_toolkit.

Bli med!

Folkehelseuka er unik mulighet for norske organisasjoner til å dele sitt arbeid med resten av Europa. Her kan man nå ut til hele det europeiske folkehelsefeltet. I tillegg er det en fin arena for å knytte kontakter.

Det er også et hav av spennende foredrag man kan få med seg gjennom hele uka. Her er det mye kunnskap og erfaring som deles.

Dersom du/dere har et arrangement som dere melder inn, eller noe annet dere tenker er relevant til uka, så send det gjerne til oss i Folkehelseforeningen (). Vi kommer til å dele innhold i løpet av uka, i tillegg til at vi vil promotere norske arrangementer i forkant.

Les mer om den europeiske folkehelseuka på deres offisielle nettsider.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg