Forebygging av skader og ulykker. Digital medlemslunsj 12.01.23

Closeup of kid's helmet and bike on a pedestrian lines after danger incident with a car

Er forebygging av skader og ulykker folkehelsearbeid? Ja, i alle høyeste grad! Ved å arbeide forebyggende sparer vi enkeltpersoner og familier for lidelse, sorg og økonomiske vanskeligheter. Samfunnet og landet Norge sparer mye penger.

Du finner statistikk lengst ned i denne artikkelen.

Bilde: NRK

Lær mer og bli med i dialogen kl. 11.00 – 12.00, torsdag 12.01.23

Ta med deg din lunsj, kaffe og kollegaer og få med deg to bra innlegg:

Statistikk og utvikling, Eivind Ohm, forsker Avdeling for helse og ulikskap, Folkehelseinstituttet  

Tiltak og samarbeid, Eva Jakobson Vaagland, daglig leder, Skadeforebyggende forum

Du får også muligheten til å stille spørsmål, bidra i dialogen og få litt informasjon om aktuelle ting i Folkehelseforeningen.

Husk å melde deg på her

Når du har meldt deg på vil motta en lenke til møtet på en Outlook-invitasjon og link på e-post dagen før møtet gjennomføres.

Ønsker du å bli medlem?

Som medlem får du:

 • Tilgang til spennende lunsjseminarer der ny kunnskap og nye tiltak presenteres
 • 600 kroner i rabatt på den årlige nasjonale folkehelsekonferansen
 • 80 Euro i rabatt på den årlige europeiske folkehelsekonferansen
 • Kostnadsfritt abonnement på Scandinavian Journal of Public Health (SJPH), 8 nummer årlig og European Journal of Public Health, 6 nummer årlig. Verdi ca. 8 000 kroner.
 • Tilgang til nettverket av 16 000 folkehelseeksperter i Europa via EUPHA
 • 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press (OUP)
 • Hvis du ønsker å søke om midler gjennom Stiftelsen DAM kan Folkehelseforeningen være søkerorganisasjon. Medlemmer får første prioritet i utvikling av kvalitetssikring av søknader som sendes gjennom oss. 

For mer informasjon og innmelding – klikk her 🙂

En liten motivasjon

Kan ikke la være å legge til et barndomsminne som jeg tror bidro til å forebygge ulykker i Sverige på 80-tallet. Kanskje noen deler du det samme minnet? Alvor, humor og musikk kan jo aldri skade (hilsen Annica som er generalsekretær i Folkheleseforeningen)

Statistikk

I FHIs rapport fra 02.12.22 finner du følgende statsitikk:

 • Hvert år dør om lag 2 500 personer av skader, og 12 prosent av befolkningen blir årlig behandlet av lege for skader.
 • Dødsfall er først og fremst knyttet til fall, forgiftningsulykker (inkludert overdoser) og trafikkulykker.
 • Ulykker og selvmord er de viktigste dødsårsakene for nordmenn under 45 år.
 • I alle aldersgrupper er det flere menn enn kvinner som dør i ulykker, men fra 50-års alderen behandles kvinner oftere på sykehus for skader
 • Personer fra lavere sosioøkonomiske grupper er mer utsatt for skader enn personer fra høyere sosioøkonomiske grupper.
 • Internasjonalt peker Norge seg ut på skadestatistikken med lave tall for trafikkulykker, men høye tall for hoftebrudd.
 • Alkohol og andre rusmidler er en medvirkende faktor ved mange skader, særlig i trafikken.
 • Skader og ulykker kan forebygges. Strukturelle tiltak som lavere fartsgrenser eller påbud om bilbelte har vist seg å være særlig effektive forebyggende tiltak. 

Dette kan vi endre på når vi samarbeider!

Velkommen til møte

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg