FHF Ung er etablert

Bildet viser FHF Ung sin ledergruppe. Fra venstre Camilla Castella, Elise Fonn og Tine Norderhaug.

Folkehelseforeningen Ung (FHF Ung) er en seksjon under Folhehelseforeningen som skal representere studenter, praktikere og andre i alderen 16-35 år som er engasjert i folkehelsearbeid.

Målet er å være en arena der man utvikler et faglig og sosialt nettverk for unge innen folkehelse. FHF Ung kan blant annet bidra til å øke bevisstheten og formidlingen av folkehelsesaker, eksempelvis i form av medieomtale, kronikker og høringsinnspill.

FHF Ung har en Facebook-gruppe som vil benyttes for å kommunisere med medlemmene. Foreløpig er det gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge medlemmenes ønsker av seksjonen. Det vil arrangeres et første møte for medlemmene i Oslo i januar 2020, der medlemmene blant annet vil involveres i videre utvikling av organisasjonen.

Seksjonen er altså i en etableringsfase og jobber aktivt med å involvere medlemmene, bygge relasjoner med potensielle samarbeidspartnere og utvikle prosjekter vi ønsker være en del av i 2020.


Bildet øverst viser ledergruppen.
Fra venstre:

Elise Fonn: Bachelor i sykepleie og master i folkehelsevitenskap. Har jobbet som folkehelserådgiver i Stryn kommune. Jobber i dag som konsulent innen folkehelse og miljørettet helsevern i Oslo kommune, bydel Sagene.

Tine Norderhaug: Bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole og master i Folkehelse fra NTNU. Jobber idag som avdelingsleder for gruppetrening i SATS.

Camilla Castellan: Bachelor i samfunnsernæring, personlig trener og master i folkehelsevitenskap. Jobber som prosjektmedarbeider i Unge Kokker.

Dersom du ønsker å bli medlem eller bare å komme i kontakt med FHF Ung, send en e-post til .

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg