Folkehelseforeningens arbeidsplan 2022

Årsplan 2022

Folkehelseforeningen har et aktivt og arbeidende styre. På årsmøtet, 22.03.2022 vedtok medlemmene at det skal arbeides med fire hovedområder. Styret har opprettet arbeidsgrupper på alle områdene. Men det er plass til flere – har du lyst til å bidra? Ta kontakt med vår generalsekretær

1. Folkehelseforeningen skal være en sterk organisasjon med forutsigbar økonomi

 • Tiltak:
  • Etablere gode rutiner og et bra samarbeidsklima i styret
  • Benytte administrasjonen på best mulig måte
  • Gjennomføre et godt forberedt årsmøte
  • Arrangere et internt styreseminar
  • Øke medlemstallet  Arbeide for en god og forutsigbar økonomi
  • Arbeide med strategiplan 2023 – 2028

2. Utvikle et Folkehelseforum som fremmer felles folkehelsepolitiske innspill

Tiltak:
• Lage en politisk strategi
• Utvikle et nasjonalt Folkehelseforum bestående av fag- og forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner
• Arrangere årsmøteseminaret 2022
• Delta i den europeiske Folkehelseuka i mai 2022
• Forberede og gjennomføre Folkehelsekonferansen 2022
• Forberede Folkehelsekonferansen 2023
• Motivere til bruk av forskingsbaserte utprøvde tiltak i hele landet
• Videreutvikle Folkehelseforeningen UNG
• Forberede 25-årsjubileet 2023

3. Folkehelseforeningen skal bidra til å øke forståelsen for folkehelseperspektivet innen forskning, utdanning, formidling og forvalting

Tiltak:
• Være en aktiv søker på forksingsporsjekter og tiltak gjennom stiftelsen DAM
• Motivere til mer forsking på folkehelsefeltet og gjennomføring av helsefremmende tiltak

• Benytte sosiale medier på en god og effektiv måte
• Sende medlemsbrev / nyhetsbrev til våre medlemmer fire ganger i året
• Motivere til at flere studenter tar mastergrad innenfor folkehelsearbeidet
• Kvalitetssikre det locale folkehelsearbeidet gjennom utarbeidelse av IOC-standarder
• Formidle forsking innenfor aktuelle fagområder til medlemmene

4. Folkehelseforeningen skal være en aktuell samarbeidspartner nasjonalt, og være representert med deltakelse på nordiske, europeiske og globale arenaer

Tiltak:
• Gjennomføre et årlig samarbeidsmøte med de samarbeidende nettverkene som det er
inngått samarbeidsavtaler med.
• Ha gode relasjoner med nasjonale myndigheter
• Delta i Governing Council i WFHPA
• Delta på den nordiske folkehelsekonferansen
• Delta på EPH – konferanse og årsmøte

Vedtatt på årsmøte 22.03.22

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg