Folkehelseforum: Hvordan skal vi påvirke politikkutformingen? Mandag 20.03.23

Folkehelseforeningen består av mange kunnskapsrike mennesker. Vi vil dele vår kunnskap på mange ulike måter.

Folkehelseforeningen blir 25 år. Det markerer vi med et seminar der noe av landets «eksperter» gir et historisk tilbakeblikk på de store hendelsene som har forandret synet på folkehelse i Norge. En historie som gir oss røtter for videre arbeid. Vi avslutter med en felles dialog om hvordan vi kan endre fokus i Norge – «Det er bedre å bygge, enn å reparere».

Høydepunktet på seminaret er innlegg av statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholdt, som bla har hovedansvaret for utviklingen av Folkehelsemeldingen som blir lagt frem 31.03.23. Vi avslutter med en dialog om fremtidens helsefremmende arbeid.

Tid: 14.00 – 16.30, mandag 20.03.23

Sted: Litteraturhuset i Oslo

Pris: Gratis

Du melder deg på her, senest torsdag klokken 12.00

Ole Henrik Krat Bjørkholdt, statssekretær tar oss med inn i regjeringens arbeid og tanker om fremtidens folkehelse og helsefremmende arbeid.

Her er våre andre eksperter som skal bidra under seminaret:

  • Sangselskabet GAKX emeriti
  • Jorid Grimeland, tidligere lektor ved Oslo MET og styreleder i Folkehelseforeningen 2011 – mars 2023
  • Gunnar Tellnes, professor emeritus, Universitetet i Oslo og grunnlegger av Folkehelseforeningen. Styreleder 1998 – 2007
  • Johan Lund, nå ass. generalsekretær og tidligere generalsekretær 2012 – 2021
  • Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved Stavanger universitetssykehus og nestleder i Folkehelseforeningen.
  • Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved Hunt og styremedlem i Folkehelseforeningen.
  • Henriette Hovland, stipendiat Universitetet i Agder og medlem i Folkehelseforeningens styre.
  • Camilla Castelan, leder Horten Frivilligsentral, ledergruppa Folkehelseforeningen Ung
  • Lasse Heimdal, generalsekretær Kirkens SOS, folkehelseforeningens styre
  • Annica Øygard, generalsekretær Folkehelseforeningen

VI GLEDER OSS!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg