Folkehelsekonferansen 2019: Livskvalitet og psykisk helse

Folkehelsekonferansen

Under konferansen i 2018 spurte vi deltagerne hva de ønsket som neste års tema, og da pekte psykisk helse seg ut. Dette har vi tatt på alvor og i år tar vi for oss livskvalitet og psykisk helse. 

Psykisk helse er et stort tema og det kommer til å bli utforsket fra flere ulike perspektiver. Det vil bl.a. bli innlegg fra Hanna Marcussen som er byråd for byutvikling i Oslo og Ragnhild Bang Nes som er lykkeforsker og ekspert på livskvalitetsforskning. Vi vil komme innom kunst og kultur i folkehelsearbeidet og direktør for medborgerskap i Asker kommune skal snakke om erfaringer derfra.

I tillegg vil vi ha parallellsesjoner om bl.a. «teater, livskvalitet og folkehelse», «diskriminering/rasisme, psykisk helse og livskvalitet», «ensomhet» og «inkludering og mestring». Det vil være tre sesjoner som er satt av til livskvalitetsforskning, og en hel plenumssesjon med pecha kucha på dag 2.

Vi har et variert program som vi tror og håper mange vil finne nyttig og engasjerende.

Velkommen til Folkehelsekonferansen 2019!

For påmelding og program se www.folkehelsekonferansen.no.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg